Sandfodring skal forhindre klitgennembrud og oversvømmelse ved Blåvand

Midt i november igangsætter Kystdirektoratet sandfodring af 5,4 kilometer strand ud for Blåvand. Sandfodringen skal stoppe tilbagerykningen af strand- og klitforkanten og beskytte huse mod oversvømmelse.

KYSTSIKRING

De kommende måneder sandfodres strækningen fra Ishuset ved Blåvandshuk Fyr til Høfde 10a. Det sker for at beskytte husene, der ligger uden for Oksby Dige og Oles Dige, mod klitgennembrud og oversvømmelse.

Fodringsmængden er planlagt til 275.000 kubikmeter sand, der pumpes ind på stranden gennem en rørledning fra et skib, der ligger ud for kysten. Sandsugeren henter sand cirka 10 kilometer fra kysten på cirka 20 meters dybde.

Sandet suges op i skibets lastrum, hvor det blandes med vand. Herefter pumpes det ind på stranden gennem en rørledning, der ligger på havbunden.

På stranden fordeles sandet ved at sætte ekstra rørstykker på havledningen og ved brug af entreprenørmaskiner.

Strandfodringen er et led i en fælles aftale mellem Varde Kommune og staten for 2020-2024, hvor det er Kystdirektoratet, der står for projektet.

Vejret kan komme på tværs

Kystdirektoratet forventer, at sandfodringen afsluttes i uge 9, men det afhænger af vejret. Skibene og maskinerne kan blive forhindret i at arbejde, hvis vejret på vestkysten viser sig fra sin barske side.

Mellem jul og nytår indstilles arbejdet dog helt.

Et vandfald af sand

Der er ikke spærret for adgang til stranden under sandfodringen, men man skal være ekstra opmærksom, hvis man bevæger sig i området, når entreprenørmaskinerne arbejder. Kystdirektoratets opfordring er derfor, at man finder et godt udkigspunkt på sikker afstand. Det er nemlig et særsyn, når sandet vælter ind som et vandfald under sandfodringen.

Citat

Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik:

“Med sandfodringen de kommende måneder bliver vores sårbare kyststrækning stærkere, så vi undgår, at klitterne skyller i havet samtidig med, at området beskyttes mod oversvømmelser ved stormflod. Vi skal aktivt værne om vores unikke vestkystnatur, og det gør vi med denne aftale med Kystdirektoratet.”

Fakta

  • Strækningen fra Ishuset ved Blåvandshuk Fyr i vest til Høfde 10a i øst er en erosionskyst. Det betyder, at der føres mere sand væk fra kysten, end der kommer tilbage. Kysten rykker derfor i gennemsnit mellem en halv og to meter tilbage hvert år, hvis der ikke sandfodres.