Succes med overhalingsbane i sagsbehandlingen

I regeringens udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark” lyder et af punkterne, at man vil gøre sagsbehandlingstiden hurtigere inden for miljøgodkendelser. I Varde Kommune har man haft gode erfaringer med at lave et overhalingsspor i sagsbehandlingen på det område.

SAGSBEHANDLING

I visse situationer er man mere afhængig af en hurtig sagsbehandlingstid end andre.

Varde Kommune har i den forbindelse haft succes med at oprette en overhalingsbane, når det kommer til sagsbehandlingen af miljøgodkendelser.

”Just in time” hedder konceptet, der sikrer en hurtig behandling af miljøgodkendelser, når ansøgeren har styr på finansiering og lignende formaliteter.

Kommunens behandlingstid er især vigtig inden for visse områder af landbruget, hvor projekter nemt kan miste værdi og relevans, hvis ikke der handles hurtigt fra kommunens side.

Ordningen er afhængig af, at de landmænd, der godt kan vente længere tid på en miljøgodkendelse, ikke forsøger at udnytte overhalingssporet, men lader det være frit til de sager, der haster.

For Varde Kommune betyder prioriteringen, at man er med til at fremme spændende projekter, der fører til øget vækst og beskæftigelse lokalt.

 

FAKTA

  • Regeringen slår i sit vækstudspil på, at en hurtigere sagsbehandlingstid i forbindelse med miljøgodkendelser er en vigtig del af at skabe bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet.
  • I Varde Kommune har man indført konceptet ”Just in time”, der sikrer en overhalingsbane i sagsbehandlingen af miljøgodkendelser.
  • Ordningen sikrer, at projekter, der er afhængige af en hurtig behandlingstid, når at få deres miljøgodkendelser, hvis ansøgerne har deres forhold på plads.

 

CITATER

Varde Kommunes formand for Udvalget for Plan og Teknik, Preben Friis-Hauge (V), siger om ordningen:

”Ordningen ’Just in time’ udspringer ud fra et specifikt behov blandt danske landmænd.”

”Når der er sådan et behov, så er det vigtigt, at man som kommune kan reagere på borgernes ønsker og vise, at man er omstillingsparat og fleksibel i forhold til at finde den bedste løsning for alle.”