Succes med overtagelse af inddrivelse fra SKAT

Fra årsskiftet overtog Varde Kommune opgaven med inddrivelsen af ejendomsskatter. Siden da er det lykkedes at indkræve mere end én million kroner. Tidligere var det en opgave, der tilfaldt SKAT.

SKAT

I 2013 indførte SKAT ”Et fælles inddrivelsessystem” – bedre kendt som EFI. Det var hensigten, at det skulle sikre en mere effektiv og ensartet inddrivelse af gæld.

Forløbet med systemet var dog præget af fejl og mangler, og i 2015 besluttede Skatteministeriet at suspendere al gældsinddrivelse gennem EFI. For Varde Kommune betød det, at man oplevede en markant nedgang i beløbet, man normalt modtager fra SKAT.

Siden starten af 2017 har kommunen derfor selv taget opgaven med at inddrive ejendomsskatterne på sig, og det har været en succes. Inddrivelsen er kommet i hus via telefonopkald til alle, der har skyldt kommunen penge inden for ejendomsskatter samt ved foretagelse af udlæg og oversendelse til advokat.

 

FAKTA

 • Restancen på ejendomsskatterne i Varde Kommune 1. rate 2017:
  1. april 2017: 1.400.000 kroner.
  29. september 2017: 328.198 kroner.
 • Udviklingen i de samlede restancer for ejendomsskatter i Varde Kommune, inkl. gamle restancer som ligger til inddrivelse hos SKAT, ser ud som følgende:
  30/06 2015 = 2.518.236 kroner.
  30/06 2016 = 3.748.176 kroner.
  30/06 2017 = 1.668.063 kroner.
 • Varde Kommune overtog opgaven med inddrivelse af tilgodehavender for ejendomsskatter fra SKAT ved årsskiftet. Krav som er opstået før 1. januar 2017 er stadig SKAT’s opgave at inddrive. Dog bliver dele af disse krav også betalt som følge af, at kommunen nu straks oversender kravene til advokat, hvis ikke der bliver betalt, efter der er foretaget udlæg for kravene.

 

CITAT

Formand for Udvalget for Økonomi og Erhverv i Varde Kommune, borgmester Erik Buhl:

”Det er vigtigt, at kommunen får de penge ind, som der regnes med i budgettet. Det er jo penge, som går til at finansiere borgernes velfærd.”