Tidligere officer skal finde og hjælpe psykisk ramte veteraner

Det kan være svært for tidligere udsendte, der er psykisk påvirkede af deres oplevelser, at bede om hjælp. Derfor ansætter Varde Kommune nu en tidligere officer, som skal finde og guide udsatte veteraner videre til den rette hjælp.

FORSVAR

Med 1.500 ansatte fordelt på tre garnisoner er Varde Kommune en af landets største garnisonskommuner, hvor både nuværende og tidligere soldater er en fast del af lokalsamfundene.

En mindre del af veteranerne kæmper med mentale udfordringer og psykiske lidelser som følge af tidligere udsendelser. Derfor rækker både veteraner og pårørende hvert år ud til Varde Kommunes hotline, fordi de erkender, at de har brug for hjælp.

Men nogle beder ikke selv om hjælp. Og denne gruppe bliver der nu sat fokus på i Varde Kommune, der netop har ansat en tidligere officer til at finde og hjælpe disse veteraner.

Deler samme oplevelser

Danske og internationale studier viser, at det øger kvaliteten af indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser, når kontaktpersonen har et indgående kendskab til deres baggrund.

Varde Kommune er derfor gået målrettet efter at rekruttere en veteran. Det er lykkedes med ansættelsen af Kim Meyer, der har 42 år bag sig i Forsvaret, hvor han i 2020 lod sig pensionere som officer.

Se Kim Meyer præsentere sig selv i denne video: 
https://vimeo.com/759539299/1f710d6180 

Citater

Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune:

”Som en af Danmarks største garnisonskommuner har vi et ansvar for at hjælpe dem, som ikke selv er i stand til at række ud. Det er en vanskelig opgave, men jeg er overbevist om, at vi med dette tiltag kan styrke vores eksisterende indsats yderligere og åbne døre, som indtil nu har været lukkede.”

Kim Meyer, nyansat brobygger mellem veteraner, veteranfamilier og Varde Kommuner:

”Jeg er selv veteran, og mine tre børn enten gør eller har gjort tjeneste i Forsvaret. Jeg ved, hvor svært det kan være at tale om oplevelser, der sætter sig for livet. Og jeg ved, at det kan være svært for veteraner og veteranfamilier at bede om hjælp. Forhåbentligt kan jeg bruge mine egne erfaringer til at skabe kontakt til nogle af de venteraner, som har det sværest.”