Tre nye FGU-skoler til Esbjerg, Ribe og Varde

Landkortet for de nye FGU-institutioner er nu klar. 88 skoler skal fra august 2019 samles i 27 selvejende institutioner, der kommer til at danne rammen om den nye forberedende grunduddannelse for unge under 25 år. Tre af dem er placeret i Esbjerg, Ribe og Varde.

Det kan godt være lidt af en jungle at finde rundt i de mange uddannelsestilbud, der findes derude. Og nye tal viser, at næsten 50.000 unge mellem 15 og 24 år hverken er i gang med uddannelse eller i job. Det skal der gøres noget ved, og derfor skal den forberedende grunduddannelse nu forenkles, så indsatsen over for de unge, der har svært ved at finde rundt i de mange tilbud, styrkes.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om den FGU-reform, der i starten af denne uge så dagens lys. Med den nye reform bliver seks forberedende grunduddannelser samlet til én, og det skal gøre det meget nemmere og meget mere fleksibelt for de unge.

Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner har fået tilsagn om, at tre af de i alt 88 skoler har fundet plads i Esbjerg, Ribe og Varde, så områdets kommende elever kan se frem til at tage en forberedende grunduddannelse i nærområdet tæt på venner og familie. Administrationen bliver samlet i én selvejende institution, og fælles for den nye FGU-institution er, at den tilbyder uddannelser, der er tilpasset den enkelte, at de unge får én indgang til kommunen, at de unge får én plan, der skal bane vejen for deres uddannelse eller job, og at de unge får én kontaktperson, som de kan kontakte, hvis de har brug for støtte og vejledning.

–  Jeg er rigtig glad og stolt over, at det er lykkedes at få en FGU-institution til vores område. Med skoler placeret i både Esbjerg, Ribe og Varde kan vi nu tilbyde vores unge de optimale betingelser for at tage en forberedende grunduddannelse, siger borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen.

–  Den nye forberedende grunduddannelse er et vigtigt skridt i den rigtige retning for vores unge mennesker. Jeg glæder mig over, at vi fortsat har en skole Varde, og jeg er rigtig glad for, at vi også på dette område kan styrke vores gode samarbejde på tværs af kommunegrænser, fortæller borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl

Fakta

FGU-institutionerne oprettes formelt efter sommerferien, og den videre proces fortsætter frem mod august 2019, hvor de første FGU-elever påbegynder et forløb på de nye skoler for forberedende grunduddannelse.

Omkring den 1. september 2018 vil undervisningsminister Merete Riisager formelt oprette de nye FGU-institutioner, så institutionernes første bestyrelser kan komme i gang med den store opgave med at forberede institutionerne til uddannelsesstart i august 2019.

Læs mere om den nye FGU-reform her: https://www.uvm.dk/reform-af-de-forberedende-tilbud

Se den korte film om den nye forberedende grunduddannelse her: https://www.uvm.dk/reform-af-de-forberedende-tilbud/nyheder-og-materialer/det-vil-vi-med-fgu

Kontakt

Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune, e-mail: jesra@esbjergkommune.dk, tlf. 2724 1800

Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune, e-mail: erbn@varde.dk, tlf. 4017 4454