Udvalgsformand forlader sin formandspost

**RETTELSE: Det fremgik ikke af den tidligere udsendte pressemeddelelse, at Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune, er afsender af citatet. Tina Agergaard Hansen vender ikke tilbage som formand for Udvalget for Social og Sundhed, når hendes orlov slutter i juni 2024. Årsagen er et privat forhold til Varde Kommunes direktør for Social og Sundhed, Claus Fjeldgaard.

SOCIAL OG SUNDHED

Tina Agergaard Hansen har oplyst Byrådet i Varde Kommune, at Claus Fjeldgaard og hende har indledt et privat forhold.

Samtidig oplyser hun, at hun vender tilbage som menigt byrådsmedlem, når hendes orlov slutter i juni 2024.

Forvaltningen vil i de kommende uger i tæt samarbejde med de øvrige medlemmer af Udvalget for Social og Sundhed undersøge, hvorvidt udvalget har behandlet sager af en karakter, hvor Tina Agergaard Hansen og Claus Fjeldgaards private forhold har givet anledning til inhabilitet.

Citat

Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune:

”En udvalgsformand og en direktør kan ikke have et privat forhold. Derfor kan Tina Agergaard Hansen ikke vende tilbage i juni 2024 som udvalgsformand og udvalgsmedlem. Dette faktum har Tina Agergaard Hansen også taget konsekvensen af og meddelt, at hun efter endt orlov vender tilbage som menigt medlem af Byrådet.”