Utraditionelt partnerskab skal forbedre levevilkår for truede dyr

Varde Kommune har i fællesskab med AAGE V. JENSEN NATURFOND, Den Danske Naturfond og energiselskabet SE rejst 27,5 mio. kr. til naturgenopretning af Holme Å i Vestjylland. Projektet bliver den største samlede genopretning af ådal og vandløb i 15 år.

NATUR

I snart 100 år har vandet fra det vestjyske vandløb Holme Å været lånt til elproduktion på Karlsgårdeværket. Elproduktionen, der tidligere har haft stor betydning for udviklingen i Vestjylland, er i dag ophørt, og nu er tiden kommet til at give vandet tilbage til vandløbet til glæde for både dyr, planter og alle der holder af den danske natur.

Vandløbet er gennem tiden blevet reduceret fra en bredde på fem meter til mindre end én meter, men nu er finansieringen kommet på plads, så arbejdet med naturgenopretningen af Holme Å kan begynde. Helt kort betyder det, at den gamle kanal erstattes med den oprindelige Holme Ås naturlige forløb – det vil sige som et naturligt slynget vandløb fremfor en kunstig kanal.

De i alt 27,5 mio. kr. i bidrag til naturgenopretningen af Holme Å fordeler sig således:

 • Varde Kommune: 7,5 mio. kr.
 • AAGE V. JENSEN NATURFOND: 7,5 mio. kr.
 • Den Danske Naturfond: 7,5 mio. kr.
 • Energiselskabet SE: 5 mio. kr.

Genopretningen af Holme Å er et enestående projekt, der blandt andet er med til at sikre et egnet levested for sjældne og truede arter som fisken snæbel og den udrydningstruede flodperlemusling. Ud over disse to arter er formålet med genopretningen også at øge biodiversiteten i hele den vestjyske ådal. Det skal blandt andet ske ved, at ådalens enge og overdrev afgræsses igen.

Projektet skal også sikre, at laks og andre vandrende fisk får adgang til yderligere 30 kilometer ureguleret vandløb. Holme Å var før i tiden kendt som et af Danmarks bedste vandløb for laks og havørreder.

 

FAKTA

 • Naturgenopretningen af Holme Å bliver det største naturgenopretningsprojekt af sin art siden Skjern Å-projektet i starten af dette årtusind.
 • Det er usædvanligt, at kommuner, virksomheder og fonde finder sammen om finansieringen af naturgenopretningsprojekter.
 • Holme Å har sit udspring ved byen Bække mellem Billund og Vejen. Herfra løber den 41 kilometer vestpå indtil sammenløbet med Varde Å syd for byen Sig i centrum af Varde Kommune.
 • Vandet fra Holme Å blev tilbage i 1921 ledt mod Karlsgårde Vandkraftværk gennem en kanal. Driften på kraftværket har været indstillet siden 2012, hvorfor der ikke længere er et formål med at lede vandet væk fra den nederste del af Holme Å.
 • Det er de sidste 12 kilometer af Holme Å før sammenløbet med Varde Å, der skal genoprettes i åens oprindelige slyngninger. Arbejdet forventes igangsat i 2020.
 • Der er 75 lodsejere inden for projektområdet. Det er en forudsætning for projektets gennemførsel, at der er velvillighed til tæt samarbejde fra de private lodsejere langs vandløbet.
 • Se 1 minuts video af Holme Å (mulighed for download): https://www.flickr.com/photos/vardekommune/46990387845/in/dateposted-public/

 

CITATER

Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune:

”Varde Kommune har længe haft et ønske om en naturgenopretning af Holme Å til glæde for både dyr og mennesker. Det er derfor med stor taknemmelighed, at vi modtager de store bidrag, der har gjort det her muligt. Nu skal vi have gang i dialogen med lodsejerne, så vi kan få arbejdet sat i gang hurtigst muligt i 2020.”

 

Niels Duedahl, direktør for SE:

”Som ejer af Karlsgårdeværket har vi i SE et helt særligt forhold til området omkring Holme Å og Karlsgårde Sø. Derfor glæder det os også, vi nu kan være med til at sige “tak for lån af vandet” og medvirke til at gennemføre et så stort naturgenopretningsprojekt, som vil give vandet tilbage til den gamle Holme Å.”

 

Lauritz B. Holm-Nielsen, formand for Den Danske Naturfond:

”I Den Danske Naturfond arbejder vi aktivt med at skabe synergi og samarbejde omkring natur, vandmiljø og klima. Derfor er vi også glade for at kunne være en del af dette usædvanlige partnerskab mellem kommune, virksomhed og fonde. Vi håber, at det kan inspirere til lignende partnerskaber om naturgenopretning i andre dele af landet.”

 

Anders Skov, direktør for AAGE V. JENSEN NATURFOND:

”Holme Å-projektet er enestående ved, at det udføres med nye innovative tiltag, der skaber den afgørende natursammenhæng mellem å og ådal, og hvor fokus er på biodiversitet og naturoplevelser. Vi har store forventninger til projektet, der ser ud til at nyde bred opbakning fra alle indblandede – ikke mindst de mange lodsejere.”

 

Henrik Søgård, lodsejer:

”Jeg er rigtig glad for, at der nu er den nødvendige finansiering, så naturgenopretningen af Holme Å og hele ådalen kan gå i gang. Jeg tror på, at projektet vil være et aktiv for hele lokalområdet.”

 

Mogens Christensen, lodsejer:

”Der er et klart fremtidigt potentiale i, at de nye naturværdier i Holme Å vil give gode oplevelser både for lokale og besøgende gæster. Samtidig er jeg også glad for at kunne være med til at skabe noget helt enestående natur i ådalen.”