Værdiskabende, Ordentlig og Stærk er nøgleord i nyt værdigrundlag

I Varde Kommunes nye værdigrundlag skal kommunen være en samfundshjælper, der pirrer vanetænkning og møder borgerne med åbne ører.

VÆRDIGRUNDLAG

Varde Kommunes nye værdigrundlag skal være rammen om samspil mellem borgere, netværk og kommunens medarbejdere. Værdierne er udarbejdet i en proces, hvor borgere, idrætsorganisationer, lokale råd og medarbejdere har deltaget.   

VARDE KOMMUNES NYE VÆRDIER

  • Værdiskabende
    Vi i Varde Kommune skaber værdi for mennesker og lokalsamfund ved at løse opgaverne sammen. Kommunen er en samfundshjælper, der lukker op for borgernes drømme om det gode liv og for det lokale engagement.

  • Ordentlig
    Vi i Varde Kommune møder hinanden og borgerne med tillid og åbne ører. Vi bidrager med vores faglighed, menneskelighed og forskellighed til at finde løsninger til gavn for den enkelte og for helheden. Vi svarer hurtigt og letforståeligt.

  • Stærk
    Vi i Varde Kommune er et stærkt hold, der bidrager aktivt til områdets udvikling. Vi pirrer vanetænkningen og tænker langsigtet. Og så får vi tingene fra hånden, når arbejdet skal gøres.

FAKTA OM PROCESSEN

Varde Kommune har gennemført proces til fornyelse af Varde Kommunes værdigrundlag.

34 af kommunens MED-udvalg er kommet med bud på de nye værdier. Det har de gjort ved at arbejde med spørgsmålene: ”Hvad vil kommunen stå for?”, ”Hvad skal være styrende for Varde Kommunes måde at løse opgaver på?”, ”Hvordan behandler vi borgere, samarbejdspartnere og hinanden?”.

På et borgermøde har et bredt udsnit af frivillige og repræsentanter for idrætsorganisationer, ældreråd, handicapråd, kulturråd og udviklingsråd givet input til processen.

Værdiprocessen kulminerede med en stor værdidag, hvor 65 borgere, politikere, ledere og medarbejdere ud fra processens mange input var inviteret til at udvikle og definere kommunens nye værdier. 

CITATER

Mogens Pedersen, kommunaldirektør i Varde Kommune:

“Med Varde Kommune nye værdier har vi fået en fælles tilgang til, hvordan, og med hvilken attitude, vi møder borgerne og hinanden.”

“I den næste tid kommer alle dele af Varde Kommunes organisation til at arbejde med værdierne, så værdierne også bruges lokalt.”

KONTAKT

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør, Varde Kommune
24 27 08 51
mope@varde.dk

Steffen Kjær
Kommunikationschef, Varde Kommune
23 36 26 38
stkj@varde.dk