Varde Kommune giver Reservestyrken fri for at styrke Danmarks beredskab

Frivillige i Forsvaret og Beredskabet, som er ansat i Varde Kommune, får nu bedre vilkår. Med op til fem tjenestefri dage årligt styrkes deres mulighed for at uddanne sig og træde til, når pligten kalder.

FORSVAR

Danmark står overfor voksende trusler som angreb på kritisk infrastruktur, pandemier og ekstremt vejr. Når hændelser sker, er der brug for, at reservisterne og de frivillige fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten kan stille op.

Hidtil har ansatte i Varde Kommune brugt ferie eller fridage, når de skulle udfylde deres beredskabsfunktion. Men det er fortid.

Fremadrettet får ansatte, som er frivillige eller en del af reserven, op til fem tjenestefri dage med løn om året til at gennemføre tjeneste eller deltage i uddannelse.

Tjenestefriheden planlægges i samarbejde med den ansattes nærmeste leder.

Endnu et initiativ fra Årets Veterankommune

Varde Kommune har i en lang årrække været medlem af organisationen InterForce, der fungerer som bindeled mellem Forsvaret og den civile sektor. Det er netop på baggrund af dette stærke samarbejde, at det nye initiativ udspringer.

Samtidig indføres tjenestefriheden som et led i Varde Kommunes vedvarende indsats på veteran- og pårørendeområdet, hvor kommunen blandt andet har gjort det muligt for ansatte at gå ned i tid under en partners udsendelse. En indsats som Varde Kommune har modtaget prisen som Årets Veterankommune for.

Citat

Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune:

”Som en stor garnisonskommune og Årets Veterankommune er det naturligt for os at blive ved med at udvide vores horisont og kigge på, hvor vi kan gøre vilkårene bedre for dem, der har tilknytning til Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet. Vi går allerede forrest på veteran- og pårørendeområdet, og det her er endnu et tiltag til glæde for dem, der tager en ekstra tørn ved siden af deres daglige arbejde.”

”Med tiltaget får vores ansatte bedre vilkår for at gøre en forskel som reservister og frivillige i vores beredskaber, og samtidig sender vi et stærkt signal til fremtidige medarbejdere om, at et arbejde hos os er foreneligt med at være reservist.”

Henrik Dam Kristensen, formand, InterForce:

”Varde Kommune er helt på forkant og måske den første offentlige virksomhed, som giver mulighed for tjenestelig frihed til Danmarks reservestyrke via en målrettet personalepolitik. Initiativet vil uden tvivl også gavne Varde Kommune, fordi de opnåede kompetencer hos den enkelte reservist eller frivillige vil kunne bruges i det daglige arbejde i kommunen.”

”Det glæder mig meget, at Varde Kommune har taget initiativ til at ændre deres personalepolitik, og jeg håber, at Vardes gode eksempel vil inspirere andre offentlige myndigheder til lignende initiativer. Det vil gavne Danmarks beredskab og sikkerhed.”