Varde Kommune har knækket koden for udtagning af lavbundsjorde

Nye tal fra Landbrugsstyrelsen viser et rekordhøjt ansøgningstal til udtagningsprojekter inden for lavbundsjorde og vådområder. Her står Varde Kommune for hele seks ud af 14 realiseringsprojekter. Men projekterne bliver kun til virkelighed med opbakning fra de lokale lodsejere. En kode Varde Kommune har knækket.

KLIMA

Regeringen har en ambition om at udtage 100.000 hektar lavbundsjord til genopretning af vådområder inden 2030, da lavbundsjordene står for halvdelen af landbrugets samlede CO2-udledning.

Udtagningen går mange steder langsomt, men ikke i Varde Kommune.

I Landbrugsstyrelsens seneste ansøgningsrunde for lavbunds- og vådområdeprojekter, står Varde Kommune bag hele seks ud af de 14 ansøgte realiseringsprojekter. Dermed fortsætter kommunen med at gå forrest, når det kommer til realisering og forundersøgelse af udtagningsprojekter.

Samlet set er der blandt alle ansøgere hos Landbrugsstyrelsen søgt om tilskud til 14 nye realiseringsprojekter og 41 nye forundersøgelser for i alt 411,7 millioner kroner.

Succesen findes i et stærkt lokalt samarbejde

Mange af udtagningsprojekterne i Varde Kommune opstår nedefra på baggrund af henvendelser fra lodsejerne, der gerne vil udlægge dele af deres jord til udtagningsprojekter eller blive klogere på mulighederne herfor.

At lodsejerne selv er idémagerne bag udtagningen af lavbunds- og vådområdeprojekterne, har stor betydning for realiseringen og forundersøgelserne af de mange hektar jord, der udtages til projekter, som finder sted i Varde Kommune.

Fælles for projekterne er, at de bliver til gennem et stærkt og løsningsorienteret samarbejde mellem de lokale lodsejere, kommunen og landbrugsorganisationerne.

Citat

Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune:

”Det er en fællesopgave at nå i mål med den grønne omstilling, og her har vi som stor landbrugskommune et ansvar. Derfor er udtagning af lavbundsjorde mere aktuel end nogensinde før, men vi lykkes kun med gode samarbejder. Vi skal lytte til hinanden, og derfor sætter vi os ned og drikker en kop kaffe med landmændene og hører på deres idéer. For det er gennem dialogen, at vi finder ud af, at vi har de samme ønsker for fremtidens grønne omstilling.”

Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening:

“Et stort fokus i den grønne omstilling af landbruget er udtagning af lavbundsjorde, og det afspejles også i de henvendelser vores medlemmer kommer med. Her oplever vi stor interesse fra landmænd og lodsejere, som ønsker at undersøge deres muligheder for at indgå i udtagningsprojekter. Motivationen og incitamentet kommer fra lodsejerne selv, og i samspil med det suveræne og tætte samarbejde, der er mellem udtagningskonsulenterne i SAGRO, Sydvestjysk Landboforening og Varde Kommune, mener vi, at det er vejen frem til en succesfuld udtagning af landbrugsjorderne. Varde Kommune tager ikke blot politisk ansvar, men viser også stor vilje til at hjælpe landbruget med at komme i mål.”

Fakta

  • Varde Kommune er i gang med at realisere vådområdeprojektet Ulvemosen, og har søgt om realisering af yderligere otte udtagningsprojekter med et samlet areal på 704 hektar lavbundsjorde.
  • Derudover er Varde Kommune i gang med at forundersøge syv udtagningsprojekter og har søgt midler til forundersøgelse af yderligere fire udtagningsprojekter med et samlet areal på 1029 hektar lavbundsjorde.