Varde Kommune klar til handleplan for naturpolitik

Varde Kommune er klar til at igangsætte en handleplan for den for nyligt vedtagne naturpolitik. Det sker, efter der torsdag den 30. april var Naturseminar på rådhuset i Varde.

NATURPOLITIK

Naturseminaret var affødt af Varde Kommunes netop vedtagne naturpolitik, som en arbejdsgruppe under Grønt Råd har arbejdet med de seneste år.

På baggrund af indsatsplanen for naturpolitikken vil der nu blive udarbejdet en handleplan, der skal behandles af udvalget for Plan og Teknik, og som derefter skal til godkendelse i Byrådet.

FAKTA

Naturpolitikken blev vedtaget den 10. jan. 2017 og offentliggjort den 15. marts.

Naturpolitikken har fem overordnede mål:

 • Bedre natur
 • Mere natur
 • Mere sammenhængende natur
 • Oplevelse og benyttelse af naturen
 • Særligt fokus på sjældne eller truede arter i kommunen

Til brug for opfyldelsen af disse mål er der udarbejdet en indsatsplan med en række indsatser, der favner over alle de forskellige naturkategorier, som vi har her i kommunen:

 • Indsatsplanen indeholder otte specifikke indsatser og et katalog med en lang række yderligere forslag til indsatsområder.  Indsatserne skal være med til at forbedre naturen og oplevelsen af den i Varde Kommune:
 • Indsats 1 – Forbedring af naturtilstanden og formidlingen i fredede naturområder
 • Indsats 2 – Naturvenlig drift af kommunens grønne områder, grøftekanter og vejskrænter
 • Indsats 3 – Informere om naturpleje i forbindelse med fælles besigtigelse af beskyttet natur med lodsejere
 • Indsats 4 – Fjerne vandløbsspærringer og etablere gydepladser i vandløbene
 • Indsats 5 – Okkerfjernelse i vandløb
  Indsats 6 – Etablering af vandre- og cykelstier
 • Indsats 7 – Forbedring af naturen i de kommunalt ejede skove
 • Indsats 8 – Sikre et opdateret Høj NaturVærdi (HNV) kort

CITATER

Preben Friis-Hauge, Formand for udvalget for Plan og Teknik, Varde Kommune:

“Naturseminaret satte tingene i perspektiv fra det nationale niveau til det lavpraktiske, udførende niveau i kommunen. Det bragte vores naturpolitik ind i en større sammenhæng.”

Merete Vigen Hansen, Formand for Danmarks Naturfredningsforening Varde:

”Det her er jo en milepæl. Som vi i Danmarks Naturfredningsforening har arbejdet for længe.”

PRESSEKONTAKT

Preben Friis-Hauge
Formand for Udvalget for Plan og Teknik, Varde Kommune
60 21 45 44
prfh@varde.dk

Merete Vigen Hansen
Formand for Danmarks Naturfredningsforening Varde
25 88 22 05
varde@dn.dk

Jens Vahl
Naturcenteret, Varde Kommune
79 94 71 11
jerv@varde.dk

Steffen Kjær
Kommunikationschef, Varde Kommune
23 36 26 38
stkj@varde.dk