Varde Kommune opretter taskforce til at håndtere lokale konsekvenser af krigen i Ukraine

Fra mandag middag skal en centralplaceret gruppe koordinere Varde Kommunes indsatser i relation til den alvorlige situation i Ukraine.

UKRAINE

Én procent af indbyggerne i Varde Kommune kommer fra Ukraine. Mange af disse borgere arbejder i landbruget, i produktionsvirksomheder eller er i gang med en uddannelse for at kunne arbejde på kommunens plejecentre. De herboende ukrainere er en del af lokalsamfund, hvor den usikre situation i Ukraine bekymrer både dem og deres danske netværk.

For at strukturere lokale indsatser i relation til situationen i Ukraine mødtes borgmester Mads Sørensen (V) søndag med viceborgmestrene Søren Laulund (A) og Steen Holm Iversen (C) og gruppeformand Peter Nielsen (V).

I en fællesudtalelse opfordrer de fire politikere til at bakke op om de herboende ukrainere:

”Vi oplever en stor velvilje overalt i vores kommune til at tage sig af de borgere, der i disse dage gennemgår en svær tid. Det kan være svært at vide, hvordan den enkelte borger kan hjælpes bedst muligt. I den situation er der både brug for gode lokale initiativer og et koordinerende overblik i kommunen. Derfor opretter vi nu en taskforce for indsatser i relation til situationen i Ukraine.”

”Vi oplever også, at mange borgere gerne vil bidrage til eller iværksætte støtteindsamlinger. Dem opfordrer vi til at gøre brug af de nationale hjælpeorganisationer.”

Fakta

Varde Kommune opretter en taskforce i relation til situationen i Ukraine. Taskforcen er operationel fra mandag middag og skal blandt andet tage sig af disse opgaver:

  • Skabe overblik over henvendelser fra borgere, der ønsker at bidrage med indsamlinger af forskellig art.
  • Koordinering af interne indsatser i kommunen – herunder sociale indsatser i relation til de herboende ukrainske familier og deres børns skolegang og institutionsliv.
  • Skabe overblik over indkomne tilbud fra borgere, der kan huse ukrainske flygtninge.
  • Udarbejde liste til de danske udlændingemyndigheder, der har bedt kommunerne om samlet at komme med forslag til, hvor der kan huses op mod 20.000 ukrainere.
  • Samle og sikre viden om kommunale og lokale indsatser for dem, der berøres af situationen i Ukraine.