Situationen i Ukraine

Seneste nyt om tiltag fra Varde Kommune i relation til den aktuelle situation i Ukraine.

Én procent af indbyggerne i Varde Kommune kommer fra Ukraine, og den aktuelle situation i landet påvirker adskillige borgere, virksomheder og lokalsamfund.

På denne side får du et overblik over tiltag igangsat i relation til situationen. Siden opdateres løbende.

Hvis du har input, forslag eller spørgsmål, kan du kontakte os på ukraine@varde.dk.

Ny i Danmark: Info til ukrainske statsborgere

Pil ned ikon

Udlændingestyrelsen har lavet en hjemmeside med information målrettet ukrainske statsborgere, der ankommer til Danmark.

Her er blandt andet information om den nye særlov, visumregler og boligmuligheder.

Du finder hjemmesiden via dette link (åbner nyt vindue)

Der er også lavet en hjemmeside specifikt om det danske arbejdsmarked, hvor ukrainere kan finde information om vejen til et job og oprette et CV. Virksomheder kan desuden få et overblik over, hvor de kan slå stillinger op, som er oplagte for ukrainere at søge.

Du finder hjemmesiden om det danske arbejdsmarked via dette link (åbner nyt vindue).

Guide: Hvad sker der efter modtaget opholdstilladelse?

Pil ned ikon

Jobcenter Varde har lavet en guide til, hvad der lavpraktisk sker, når du har modtaget en opholdstilladelse.

Se guiden i dansk version via dette link (åbner nyt vindue)

Se guiden i ukrainsk version via dette link (åbner nyt vindue)

Kriseinformation

Pil ned ikon

De danske myndigheder har lanceret en fælles hjemmeside med nyttig information om konsekvenser og danske initiativer som følge af krigen i Ukraine.

Temaer på hjemmesiden er bl.a.:

 • Ukrainere i Danmark
 • påvirkning af energipriser
 • sanktioner
 • støtte til Ukraine
 • beredskabet

Hjemmesiden vil løbende blive udbygget og opdateret med relevant information.

Gå til www.kriseinformation.dk via dette link (åbner nyt vindue)

Åbningstider Borgerservice: Udbetaling til ukrainske flygtninge

Pil ned ikon

Ukrainere, som endnu ikke har fået opholdstilladelse, har mulighed for at få udbetalt et beløb til daglige fornødenheder ved henvendelse i Borgerservice, Frisvadvej 35, 6800 Varde.

Der er åbent i følgende tidsrum:

Tirsdag: 12.30-15.00

Hotline for bekymringer hos børn, unge og voksne

Pil ned ikon

Særligt børn kan have svært ved at forstå situationen. Vi har derfor oprettet en hotline, som vi opfordrer forældre til at bruge, hvis børn udviser store bekymringer og tegn på mistrivsel.

Ring på 79 94 78 28. Her sidder dygtige medarbejdere i vores modtagerteam klar til at hjælpe.

Vi opfordrer også til at tale med pædagoger og lærere i børnenes dag- og skoletilbud.

Hotlinens åbningstider er:
Mandag: 8.30-15.30
Tirsdag: 8.30-15.30
Onsdag: 8.30-15.30
Torsdag: 8.30-17.00
Fredag: 8.30-13.00

Psykosocial telefonlinje (Dansk Flygtningehjælp)

Børn, unge og voksne kan ringe til Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje og på ukrainsk blive vejledt i normale reaktioner under svære livsomstændigheder.

Det er muligt at få en kortere samtale med en ukrainsk fagperson med fokus på egne reaktioner og særligt på, hvordan man som voksen kan støtte børn i den svære og udfordrende situation.

Til denne kortere samtale er der mulighed for at aftale et tidspunkt for en længere opfølgende samtale. Der er ligeledes mulighed for at blive visiteret til tre terapeutiske samtaler ved behov.

Telefonen er åben alle hverdage 9.00-10.00 og 17.00-18.00 på 33 73 53 14.

Hotline for virksomheder

Pil ned ikon

Hvis din virksomhed har medarbejdere fra Ukraine eller på anden vis har relationer til Ukraine, sidder Jobcenter Varde klar til at svare på dine spørgsmål.

Telefon: 21 19 29 99.

Hotlinens åbningstider:
Mandag-onsdag: 08.00-15.30
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-13.00

Krisehjælp

Pil ned ikon

Region Syddanmarks hotline yder akut krisehjælp til ukrainske statsborgere, deres familie eller andre borgere med tilknytning til Ukraine.

Udover hotlinen kan borgere i psykiatrisk krise altid og uden henvisning møde på den psykiatriske akutmodtagelse i Esbjerg, Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N.

Telefonnummer til krisehotlinen: 99 44 50 60

Stil en bolig til rådighed

Pil ned ikon

Flere har kontaktet os, fordi de ønsker at tilbyde overnatning til ukrainske flygtninge.

Hvis du ønsker at stille en bolig til rådighed, er du velkommen til at kontakte os på ukraine@varde.dk.

Vi vil notere din henvendelse, og du vil høre fra os, hvis der bliver behov for at gøre brug af dit tilbud.

For ukrainere: Barn i dagtilbud

Pil ned ikon

Kontakt Dorthe Vogt Houmøller eller Sonja Tobiasen Nielsen på Pladsanvisningen på tlf. 7994 7045.

På Varde kommunes hjemmeside kan du finde pasningstilbud (åbner i nyt vindue).

På kortet inde på siden kan du klikke på ikonerne og derfra videre til tilbuddenes hjemmesider.

Vaccination for ukrainere

Pil ned ikon

COVID-19 vaccine

Ukrainere kan gratis blive vaccineret mod COVID-19.

Se folder ukrainsk (åbner i nyt vindue)

Se folder dansk (åbner i nyt vindue)

Vaccinationscenter i Esbjerg

Adresse: Ørnevej 6, 6705 Esbjerg Ø

Åbningstider:

Mandag: 7.30-14.30 (dog obs. en enkelt undtagelse, i det vaccinationscentret er lukket 2. påskedag d. 18/4 2022)

Onsdag: 11.30-18.30

Alle over 5 år kan blive vaccineret. Der skal ikke bestilles tid.

Hvis du har fået dansk cpr-nummer, medbringes sundhedskort. Der er også mulighed for at blive vaccineret uden dansk cpr-nummer. Husk pas og evt. dokumentation for tidligere covid-19 vaccination.

Kæledyr medbragt fra Ukraine

Pil ned ikon

På Fødevarestyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue) kan du finde information om mulighederne for at medtage kæledyr til Danmark, når du ankommer fra Ukraine

 

Netværk for ukrainere i Varde Kommune

Pil ned ikon

Sundhed: For ukrainere

Pil ned ikon

I Danmark har de praktiserende læger en nøglerolle i sundhedsvæsenet, og langt de fleste gange skal du kontakte en praktiserende læge.

En praktiserende læge kan:

 • udskrive recept til medicin
 • undersøge dig
 • behandle nogle tilstande
 • henvise videre til jordemoder
 • henvise til specialbehandling på sygehus eller hos speciallæge.

De praktiserende læger har åbent i dagtimerne i hverdagene. Du skal kontakte nærmeste læge. Se et kort over praktiserende læger i Varde Kommune her (åbner i nyt vindue)

Når du får meddelt ophold i Danmark, vil du få et sygesikringskort og blive tilknyttet en praksis.

Udenfor lægens åbningstid:

 • Kontakt lægevagten – ring ved akut sygdom eller skade
 • Ved alvorlig ulykke eller livstruende sygdom kontaktes alarm 1-1-2 for akut hjælp.

Betaling for sundhedsydelser:

 • Børn – Børn tilbydes alle relevante sundhedsydelser vederlagsfrit – svarende til det der tilbydes børn med fast ophold i Danmark.
 • Turistvisum – Der tilbydes akut behandling. Ikke-akut behandling kan ydes efter konkret skøn. Begge dele kan faktureres, men Sundhedsstyrelsen har opfordret regionerne til, at der anlægges et rummeligt skøn. Det betyder i praksis, at der i perioden frem til der er tildelt ophold/søgt asyl oftest vil blive ydet vederlagsfri hjælp. Men der kan være tilfælde, hvor der faktureres. Vigtigt at være opmærksom.
 • Ansøgere om ophold efter særloven: Når der er ansøgt om ophold efter særloven får borgeren adgang til vederlagsfri sundhedsydelser. Som dokumentation anvendes kopi af ansøgning eller booking af tid til biometri.
 • Ophold efter særloven: Ved tildeling af ophold får borgeren et sygesikringskort, som giver adgang til vederlagsfri sundhedsydelser – svarende til det, der tilbydes voksne med fast ophold i Danmark.
 • Asylansøgere – Udlændingestyrelsen dækker udgiften til nødvendig behandling (uopsættelig plus smertelindrende samt vaccinationer – alt andet efter konkret vurdering)
 • Tandlæge – Gratis for børn under 18 år. (Henvendelse på Den kommunale Tandklinik, Lerpøtvej 50 B, 6800 Varde, 79 94 86 00). Voksne skal henvende sig på privat tandlægeklinik – og vil i udgangspunktet skulle betale selv.

Opfordring til borgere som henter ukrainere til Danmark

Pil ned ikon

Nogle danskere har selv arrangeret at hente ukrainske flygtninge til Varde Kommune. For kommunen er det en vanskelig udfordring at tage imod og håndtere flygtninge, der kommer hertil uden tilknytning til fx ukrainske værtsfamilier. Derfor opfordrer Varde Kommune til, at de borgere, der hjælper ukrainske flygtninge hertil, også hjælper de nytilkomne flygtninge ind i det nationale asylsystem, hvor myndighederne har ressourcerne og de faglige kompetencer til at håndtere opgaven.

Læs mere på hjemmesiden www.nyidanmark.dk (åbner i nyt vindue)

Sådan kan du hjælpe

Pil ned ikon

I Varde Kommune koordineres den frivillige Ukraine-indsats af Frivillighuset i Varde. Har du spørgsmål vedrørende frivilligt Ukraine-arbejde, så kontakt leder af Frivillighuset Claus Dixen Møller på 75 21 21 85 eller cdm@frivillighuset-varde.dk.

Hvis du på anden måde ønsker at bidrage og gøre en forskel for Ukraine og dets borgere, så opfordrer vi dig til at gøre det gennem de etablerede humanitære organisationer.

Nedenfor er nogle af de anerkendte organisationer, som indsamler donationer: