Børnepasning

Dit barn kan komme i dagtilbud fra det er 26 uger til barnet begynder i skole.

Der er forskellige tilbud til dig i hele kommunen. Dit barn kan passes fra det fylder 26 uger. En garantidato fra 26. uge kræver, at barnet er skrevet op senest én måned efter fødslen.  

 • Dagpleje og vuggestue: 26 uger til 2 år
 • Børnehave: 2,11 til 5 år 
 • Integreret daginstitution: 26 uger til 5 år.  

På kortet herunder kan du finde pasningstilbud. Både kommunale, selvejende, pulje og private børnehaver: Klik på ikonerne og derfra videre til tilbuddenes hjemmesider.

Vis stort kort

Mere om pasning

Søg eller afmeld en plads i dagtilbud

Pil ned ikon

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud (åbner i nyt vindue)

Opskrivningsregler

Dit barn kan tidligst skrives op til dagtilbud ved dets fødsel.

Opskrivning skal ske på pladsanvisningens hjemmeside – Digital Pladsanvisning

Børn under 26 uger:
For at kunne tilbyde jeres barn plads i et dagtilbud, når det er 26 uger, er ansøgningstidspunktet senest 1 mdr. efter fødsel. Barnet får således en garantidato på 26 uger – eller en senere behovsdato, såfremt det er jeres ønske.

Ved overskridelse af fristen på 1 mdr. forlænges garantidatoen med en periode svarende til overskridelsen – dog max. 1 måned efter barselsorlov.

Børn over 26 uger:
Garantidatoen er tidligst 3 måneder fra opskrivningstidspunktet – til den 1. eller 16. i måneden.

Adoption:
Garantidatoen er tidligst 26 uger efter barnet er modtaget.

Børn fra andre kommuner:
Dit barn er omfattet af samme retningslinjer som Varde Kommunes egne børn.

Tilflyttere:
Garantidatoen er tidligst 1 mdr. fra opskrivningstidspunktet.

Optagelse

Dit barn optages i dagtilbud den 1. eller den 16. i den aktuelle måned. Vi forventer, at du få tilbudt plads senest 1 mdr. før optagelse i dagtilbuddet.

Når du har skrevet dit barn op til en plads i dagtilbud, vil barnet automatisk blive skrevet op til en børnehaveplads i dit bopælsområde fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 2,11 år.

Tilbudsbrevet bliver leveret til din digitale postkasse.

Udmeld dit barn af dagtilbud

Udmeldelsen skal ske med en måneds varsel til den 15. eller den sidste kalenderdag i en måned.

Reglerne gælder også, når man fraflytter Varde Kommune, eller hvis man har bopæl i en anden kommune men dagtilbudsplads i Varde Kommune.

Du udmelder dit barn ved at logge ind med NemID på Digital pladsanvisning.

Overgang til skole

Når dit barn skal i skole udmeldes det automatisk den 31.juli. Du skal derfor kun foretage dig noget, hvis barnet skal udmeldes tidligere.

Dagpleje, småbørnsgruppe og vuggestue

Pil ned ikon

I Varde Kommune er der vuggestueafdelinger eller småbørnsgrupper i kommunens integrerede institutioner. Derudover er der adskillige dagplejere og én særskilt vuggestue, nemlig Vuggestuen Isbjergparken.

I dagplejen passes børnene i private hjem, som er godkendt af kommunen. Hver dagplejer passer fire børn i alderen seks måneder til 2,11 år. 

Den enkelte dagplejer tilrettelægger selv, på baggrund af blandt andet de pædagogiske læreplaner for dagplejen, sin og børnenes dag med udgangspunkt i børnenes behov, trivsel og udvikling. Børnene er i legestue med andre børn én gang om ugen.

Læs mere om den kommunale dagpleje

Puljeordninger, private pasningsordninger og private børnepassere

Pil ned ikon

 

Puljeordninger

Puljeordninger drives på baggrund af en driftsaftale med Varde Byråd. Puljeordninger modtager et tilskud fra Varde Kommune pr. barn i ordningen.

Der kan ifølge Dagtilbudsloven ikke oprettes nye puljeordninger.

Du skriver dit barn på venteliste til puljeordning via digital pladsanvisning.

Private pasningsordninger

Private pasningsordninger er ordninger, hvor forældre modtager et økonomisk tilskud fra kommunen til brug for ansættelse af privat børnepasser.

Kommunen skal altid godkende pasningsaftalen som betingelse for, at forældrene kan modtage et økonomisk tilskud.

Private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse om blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet, men de er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud samt kravet af pædagogiske læreplaner mv.

Varde Kommune fører tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning.

Du tilmelder dit barn en privat pasningsordning ved at kontakte stedet direkte.

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger

Private børnepassere

Du kan også søge tilskud til at få dit barn passet privat i dit hjem, som for eksempel en ”ung pige i huset”. Du søger via digital pladsanvisning.

 

Godkendte private børnepassere

Postnr. 6800

Dorthe Nedbo Thomsen
Kongsgårdvej 3
6800 Varde
Tlf. 2536 2020
dnt@hotmail.dk

Gitte A. Pedersen
Fyrrelunden 23
6800 Varde
Tlf. 4231 1919
gitteastrup@icloud.com

Rikke Thorø Pedersen
Troldhøjvænget 50
6800 Varde
Tlf. 2215 2890
rikkehoroe@hotmail.com

Torben og Lone Wittenkamp
Borgmester Niels Jensens Vej 2
6800 Varde
Tlf. 5043 1066
balpigen@yhoo.dk

Jette Lauritsen
Forumvej 38, Alslev
6800 Varde
Tlf. 2235 2279
jettesprivatepasningsordning@gmail.com

Dorrit Kristensen
Egevangen 12 E, Sig
6800 Varde
Tlf. 2467 5062
duddisdagpleje@gmail.com

Marlene Frøkjær
Vardevej 25, Sig
6800 Varde
Tlf. 2720 7219
marlene_frokjaer@hotmail.com

Tina Schultz
Agervigvej 42, Næsbjerg
6800 Varde
Tlf. 4110 8785
helleschultz91@gmail.com

Charlotte Gärtner
Ringkøbingvej 351, Kvong
6800 Varde
Tlf. 7524 1519/2681 1724
charlottehalkjaer@gmail.com

Joan Kruse
Neder Hallumvej 41, Kvong
6800 Varde
Tlf. 7525 4250/2343 1832
jkruse@outlook.dk

Postnr. 6830

Anette Anneberg
Lundtangvej 30, Lunde
6830 Nr. Nebel
Tlf. 2061 2928
anetteanneberg@gmail.com

Postnr. 6854

Cornelie Gammeltoft
Gammeltoftvej 30
6854 Henne
Tlf. 7525 5010/2361 4640
gammeltoft@bbsyd.dk

Vinni og Olaf Poulsen
Over Fiddevej 23
6854 Henne
Tlf. 7525 5107
viol-fritvalg@hotmail.com

Postnr. 6855

Majken Thomassen
Idrætsvænget 21
6855 Outrup
7525 1886
thomassen@turbopost.dk

Postnr. 6870

Lisbeth Smidemann
Tarmvej 11
6870 Ølgod
Tlf. 3026 8712
smidepige@gmail.com

Helle Christensen
Østerbro 7
6870 Ølgod
Tlf. 2099 2525
helle@brum-basserne.dk

Nicole Jensen
Rønnevænget 38
6870 Ølgod
n.versus650@gmail.com

 

 

Børnehaver og integrerede institutioner

Pil ned ikon

Børnehave er for børn i alderen 2,11 år til skolestart. De integrerede institutioner har både vuggestue-, småbørns- og børnehavegrupper og modtager derfor børn fra de er seks måneder, til de starter i skole.

Der er ansat uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere i både børnehaven og den integrerede institution.

Fokus på trivsel, leg og læring

I Varde Kommune har vi fokus på at styrke barnets udvikling, trivsel og læring, så dit barn er i stand til at håndtere fremtidens udfordringer i skolen og i livet. Derfor har vi blandt andet fokus på fælleskaber, digital leg og læring.

Da du som forælder er den, der kender dit barn bedst, har vi fokus på dialog og samarbejde mellem forældre og institution. Fortæl om dit barn, så du sammen med personalet sikrer dit barns trivsel og udvikling både derhjemme og i institutionen.

Klik på den enkelte børnehave og du kommer til børnehaves hjemmeside, hvor du kan finde mere information om den enkelte børnehave.

Agerbæk Børnehus

Blåbjerg Børneunivers, Lunde

Børnehaven Hedevang, Alslev

Børnehaven Smørhullet, Varde

Børnehaven Kærhøgevej, Varde

Børnehaven Skovmusen, Oksbøl

Børnehaven Vestervold, Varde

Børnehuset Lysningen, Varde

Børnehuset Sønderallé, Varde

Daginstitutionen Østervang, Varde

Hørgårdsparken, Varde

Kastanjehaven, Næsbjerg

Mælkevejen, Nr. Nebel

Møllehuset, Tistrup

Naturligvis, Ansager

Outrup Børnehave

Regnbuen, Horne

Skovbrynet, Ølgod

Starup Børnehave

Svalehuset, Janderup

Søndermarken, Varde

Teglhuset, Nordenskov

Trinbrættet, Sig

Vuggestuen Isbjergparken, Varde

Årre Børnehave

Private institutioner

Pil ned ikon

Medarbejdere i private institutioner er ikke ansat eller lønnet af kommunen. Der er ingen faste regler om, hvad en plads i en privat institution må koste, eller hvem der skal passes i den enkelte institution. Varde Kommune fører tilsyn med de private institutioner.

Der foretages årligt et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg.

Retningslinjer for tilsyn med dagtilbud i Varde Kommune

Du tilmelder dit barn i en privat institution ved at kontakte stedet direkte. Hvis du ønsker at benytte en privat institution, skal kommunen give et økonomisk tilskud.

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner i Varde Kommune

Private institutioner

Billum Fribørnehave
Kildegårdsvej 20
6852 Billum

Blåbjerg Børnehave
Klintingvej 172, Stausø
6854 Henne

Kvong Børnehus
Hjørngårdsvej 1, Kvong
6800 Varde

Naturbørnehaven Engen
Mejlsvej 45, Mejls
6800 Varde

Svalereden
Agersnapvej 1, Lindbjerg
6870 Ølgod

Skovlund Børnehus
Nørremarken 9, Skovlund
6823 Ansager

Tilsyn med kommunale, selvejende dagtilbud og private institutioner

Pil ned ikon

Varde Kommune har efter dagtilbudsloven §5 pligt til at føre tilsyn med kommunale, selvejende dagtilbud og private institutioner.

Se retningslinjerne her: Retningslinjer for tilsyn med kommunale, selvejende dagtilbud og private institutioner i Varde Kommune

Kombinationstilbud

Pil ned ikon

Har du et dokumenteret behov for pasning af dit barn, som ligger udenfor dagtilbuddets almindelige åbningstid, kan du få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Forældre, som har behov for pasning af deres barn udenfor almindelig åbningstid i kommunens dagtilbud, har mulighed for at kombinere en deltidsplads i et dagtilbud med fleksibel privat børnepasning.
Fleksibel børnepasning kan være en person, du som forældre selv ansætter i dit eget hjem eller en eksisterende pasningsordning, hvor barnet kan blive passet. Den fleksible børnepasser skal godkendes af kommunen.

Godkendelseskriterier for den fleksible børnepasser er de samme som ved godkendelse af private pasningsordninger

Formålet med kombinationstilbuddet er at tilgodese familiens behov for fleksibilitet i forhold til at skabe bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv i tilfælde, hvor forældre f.eks. har skiftende arbejdstider og dermed har et behov for pasning, der ikke alene kan dækkes af dagtilbuddenes normale åbningstid.

Retningslinjer for kombinationstilbud – fleksibel pasning

Pasning af egne børn

Pil ned ikon

Varde Kommune giver tilskud, hvis du selv vil passe dit barn. Tilskuddet gives fra barnets 26. uge og til skolestart. Du må dog ikke have andre indtægter samtidig.

Pasning af eget barn §86 dagtilbudsloven – Tilskud i 2023:

 • 26 uger – 2 år: 4.726 kr. pr. måned i max 12 måneder
 • 3 år – skolestart: 3.672 kr. pr. måned i max 12 måneder

Læs mere om tilskud til pasnng af egne børn (åbner i nyt vindue)

Pasning i anden kommune

Pil ned ikon

Hvis du ønsker et tilbud i en anden kommune, skal du skrive dit barn op der. Ønsker du at beholde dit barns plads i Varde Kommune, hvis I skal flytte til en anden kommune, skal du kontakte Varde Kommunes pladsanvisning.

Du skal være opmærksom på, at prisen for at benytte et tilbud i en anden kommune kan være anderledes end prisen for et tilsvarende tilbud i Varde Kommune. Kontakt Varde Kommunes pladsanvisning, hvis du har behov for yderligere oplysninger.

Det er den kommune, du bor i, som opkræver forældrebetalingen.

Fuld- og deltidsplads

Pil ned ikon

Varde Kommune tilbyder både del- og fuldtidspladser i dagtilbuddene. Enkelte dagtilbud tilbyder udvidede åbningstider.

Det er politisk besluttet, at Varde Kommunes dagtilbud tilbyder følgende moduler:

 • Fuldtidsmodul
 • Deltidsmodul på 30 timer. 

Antallet af deltidspladser er begrænset. Placering af de 30 timer aftales med dagtilbuddet.

Modulvalget

 • er gældende for mindst 1 måned
 • kan ændres fra deltidsmodul til fuldtidsmodul fra dag til dag
 • kan ændres fra fuldtidsmodul til deltidsmodul med 1 måneds varsel.

I dagplejen er der kun fuldtidsmodul.

Udvidet åbningstid

Der er udvidet åbningstid i dagtilbuddet Søndermarken (Varde) og dagtilbuddet Skovbrynet (Ølgod).

Søndermarken har åbent mandag til fredag klokken 5.30-18.00.

Skovbrynet (Ølgod) har åbent mandag til torsdag klokken 5.45-17.15 og fredag klokken 5.45-16.00.

Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Pil ned ikon

Forældre, som er på barsel, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende, som går i dagtilbud. Deltidspladsen er mulig at få i det dagtilbud, hvor barnet allerede går, og deltidspladsen skal være med en reduceret forældrebetaling. Tilbuddet omfatter kommunale -, selvejende dagtilbud og privatinstitutioner, samt kommunal dagpleje. Ordningen er gældende fra 1. januar 2019.

Retningslinjer for deltidsplan til børn af forældre på barselsorlov

Betaling og takster for dagpleje, daginstitution og SFO

Pil ned ikon

Du skal som forælder betale et beløb for, at dit barn går i et dagtilbud. Du kan dog få et ekstra tilskud – et økonomisk fripladstilskud – hvis husstandens A-indkomst er under en vis grænse. Læs mere i boksen “Økonomisk fripladstilskud”.

Betaling

Forældrebetaling betales månedsvis forud – juli måned er betalingsfri.

Første faktura sendes til betalers digitale postkasse. Herefter kan du med fordel tilmelde betalingen til PBS.

Du finder priser for en plads i dagtilbud i oversigten over

Takster for dagpleje, daginstitutioner m.m. gældende pr. den 1. januar 2023

Søskendetilskud

Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud. Du skal betale fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser.

Søskendetilskuddet ydes til søskende, der har fælles adresse og samme betaler. Det gælder uanset om dagtilbudspladsen er i Varde Kommune eller en anden kommune. Sammenbragte børn betragtes i dette tilfælde også som søskende, hvis de bor på samme adresse. Det er en forudsætning, at det er den samme person, der betaler for alle børn på adressen. Kontakt pladsanvisningen, hvis du har spørgsmål.

Du får automatisk søskendetilskuddet og skal ikke søge om at få det.

Du skal være opmærksom på, hvis du vælger en institutionsplads i en anden kommune end Varde, at priserne er anderledes. Læs mere i boksen “Pasning i anden kommune”.

Økonomisk fripladstilskud

Pil ned ikon

Hvis din husstands samlede A-indkomst er under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt uden egenbetaling at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Fripladsskala 2023

En friplads er gældende fra den følgende måned, hvor ansøgningen er modtaget. Ved nyindmeldelse dog fra datoen for indmeldelse.

Sådan søger du økonomisk fripladstilskud

Du skal søge fripladstilskud via Digital pladsanvisning og logge ind med NemID. Du kan først søge, når du har sagt ja tak til en plads i dagtilbud.

På Digital pladsanvisning kan du også beregne, om du kan få et økonomisk fripladstilskud. 

Du skal ikke søge om økonomisk fripladstilskud på ny, hvis du får flere børn indmeldt i dagtilbud eller de skifter dagtilbud.

Svar på ansøgning

Bevilling eller afslag sendes til ansøgers digitale postkasse indenfor 14 dage fra ansøgningen er modtaget.

Du har pligt til at underrette pladsanvisningen, hvis der sker væsentlige ændringer i de økonomiske eller familiemæssige forhold, som er oplyst i ansøgningen.

Ændringen indberettes ved at lave en ny ansøgning i Digital Pladsanvisning.
Hvis indkomsten er sat for lavt i forhold til bevillingen, vil du blive opkrævet for meget modtaget tilskud det efterfølgende år.

Økonomisk fripladstilskud - Enlig forsørger eller samlevende?

Pil ned ikon

Hvis du er enlig forsørger, får du et fradrag i din indkomst og bliver dermed berettiget til et højere økonomisk fripladstilskud.

Du kan se fradraget som enlig forsørger og din procentvise egenbetaling af dagtilbud/SFO ved at klikke på linket med Fripladsskala.

Formålet med at forhøje det økonomiske fripladstilskud ved at give et fradrag i din indkomst er at give dig en form for kompensation for de fordele, som gifte og samlevende har ved at være to om udgifter og praktiske gøremål.

Som udgangspunkt kan du gå ud fra, at hvis du bor sammen med en anden person, du kan indgå ægteskab eller registeret partnerskab med, så er du samlevende.
Dette gælder også, selvom du ikke er kæreste med den person, du bor sammen med.

Det er en betingelse, at du kan indgå ægteskab/registeret partnerskab med en person, før der stilles spørgsmål ved, om du er reelt enlig eller ej.

Der er ikke faste grænser for, hvornår en person er enlig eller samlevende. Det vil altid være en individuel vurdering. Er du i tvivl, kan du kontakte Pladsanvisningen eller Team Kontrol.

Du er ikke enlig hvis

 • Du er gift/er i et registreret partnerskab uanset, om I bor sammen eller ej
 • Du er blevet skilt men stadig bor sammen med din tidligere ægtefælle
 • Du ofte får praktisk hjælp af din kæreste, ven mv. til rengøring, indkøb, vasketøj, madlavning, hente og bringe børn til dagtilbud, børnepasning, havearbejde, håndværkerarbejde mv.
 • Du får økonomisk hjælp af din kæreste, ven mv. til de faste udgifter, indkøb af mad, benzin mv.

Du bliver betragtet som enlig hvis

 • Du er samboende med en person, du ikke kan indgå ægteskab/registeret partnerskab med, fx dine forældre eller dine søskende
 • Du er separeret, og du og din tidligere ægtefælle bor på hver jeres adresse
 • Du har lejet et værelse ud/lejer et værelse, og der kan fremvises en lejekontrakt
 • Din kæreste/ægtefælle er indsat i en institution under kriminalforsorgen udover 3 måneder

Du må godt have en kæreste, ven eller veninde

 • Som du en gang imellem overnatter hos
 • Som du en gang imellem spiser sammen med
 • Som du går i byen med
 • Som du deltager i familiefester, fejrer højtider og tager på ferie sammen med
 • Som hjælper dig med praktiske gøremål i en periode, hvor du er syg

Du må også godt

 • Have et samarbejde om dine børn med den anden forælder. Det betragtes som børnenes samvær med den anden forælder, når han/hun henter, bringer og er sammen med børnene
 • Eje fx en bil, en båd eller et sommerhus sammen med en anden person, så længe I ellers har hver jeres bopæl og adskilt økonomi (ikke deler flere andre faste udgifter)
 • Dele bolig med en anden person, fx hvis du lejer et værelse ud/lejer et værelse hos en. Betingelsen er, at I lever adskilt både økonomisk og i forhold til det praktiske arbejde i hjemmet.
  Du vil typisk blive bedt om at indsende en lejekontrakt

Økonomisk hjælp omfatter

 • Husleje
 • El, gas, vand, varme
 • Forsikringer
 • Licens, telefon, internet
 • Benzin, grøn ejerafgift, transport mv.
 • Dagligt forbrug, fx mad og husholdningsvarer

Praktisk hjælp omfatter

 • Rengøring og tøjvask madlavning
 • Indkøb og madlavning
 • Hente og bringe børn til dagtilbud og børnepasning
 • Havearbejde
 • Håndværkerarbejde

Ændring af dit økonomiske fripladstilskud

Hvis du bliver samboende, har du stadig mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud.
Det er så din og din kærestes/ægtefælles samlede indkomst, der udgør beregningsgrundlaget for, hvor meget du kan få nedsat din betaling for dagtilbud.

Du kan stoppe dit økonomiske fripladstilskud, søge som enlig eller som samboende på Digital Pladsanvisning.

Hvis du bliver samlevende, skal du huske at give besked til Pladsanvisningen, hvis du er bevilget økonomisk fripladstilskud som enlig forsørger.

Det er IKKE nok, du har givet besked til fx Udbetaling Danmark, idet Udbetaling Danmark og Pladsanvisningen er forskellige myndigheder med hver deres lovgivning.

Ved forkerte oplysninger kan du risikere at blive mødt med et tilbagebetalingskrav på for meget ydet økonomisk fripladstilskud.

Digital pladsanvisning

Du kan downloade STAR’s pjece “Enlig eller samlevende” som pdf-fil her

Lukkedage i den kommunale dagpleje, kommunale og selvejende dagtilbud

Pil ned ikon

 

Lukkedag i den kommunale dagpleje 0 – 2 år

Lukkedage med nødpasning

 • De 3 hverdage i påskeugen.
 • Fredag efter Kr. himmelfartsdag.
 • Uge 29
 • Hverdage mellem jul og nytår.

Lukkedage uden nødpasning

 • Lørdage og søndage.
 • 1 årlig pædagogisk udviklingsdag
 • Grundlovsdag lukkes der kl. 12.00
 • 24. og 31. december

Lukkedage i de kommunale og selvejende dagtilbud 0 – 5 år

Lukkedage med nødpasning

 • De 3 hverdage i påskeugen.
 • Fredag efter Kr. himmelfartsdag.
 • Uge 29
 • 23. december
 • Hverdage mellem jul og nytår.
 • 31. december

Lukkedage uden nødpasning

 • Lørdage og søndage.
 • Grundlovsdag lukkes der kl. 12.00
 • 24. december

Institutioner i områder med tyndere belægning kan ved samarbejde med naboinstitutioner etablere lukning i sommerperioden efter behov. 

Oversigt over lukkedage og mulighed for pasning på lukkedage (nødpasning) i kommunale og selvejende dagtilbud 2023

Styrelsesvedtægt for kommunale Dagtilbud

Pil ned ikon

I styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud kan du blandt andet læse om formål, sammensætning af forældrebestyrelsen og rammerne for bestyrelsens arbejde og samarbejde med dagtilbuddene og medarbejdere.

Styrelsesvedtægt for kommunale Dagtilbud