Tandpleje

Alle børn og unge under 18 år kan få tandpleje.

Varde Kommune tilbyder alle under 18 år forebyggende og behandlende tandpleje på den kommunale klinik i Varde.

I kan også vælge en privat tandlæge. Her er der en egenbetaling på 35%, hvis barnet er under 16 år,

Unge på 16 og 17 år kan gå til tandlæge i privat praksis uden egenbetaling.

Hvis du gerne vil høre mere om mulighederne, så kontakt Tandplejens administration på telefon 79 94 86 00.

Læs mere om den kommunale tandpleje på tandplejens hjemmeside:

Varde kommunale Tandpleje

Voksne med særlige behov

Varde kommunale Tandpleje har også tilbud til voksne med særlige behov, som ikke er i stand til at bruge tandplejetilbud i privat praksis.

Læs mere om omsorgstandpleje og specialtandpleje:

Omsorgstandpleje i Varde Kommune

Specialtandpleje i Varde Kommune

Tilskud til kontanthjælpsmodtagere

Du kan få tilskud til tandbehandling, hvis du modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. SU-modtagere er ikke omfattet.

Du kan også få tilskud, hvis du får revalideringsydelse eller ledighedsydelse, og ydelsen svarer til kontanthjælpsniveau.

Læs mere om økonomisk støtte til tandbehandling på Varde kommunale Tandplejes hjemmeside:

Hjælp til betaling af tandbehandling

Læs mere om:

Tilskud til tandbehandling ved Sjøgrens Syndrom

Tilskud til tandbehandling ved sjælden medfødt sygdom

Tilskud til tandbehandling efter kemoterapi for kræftsygdom eller stråler mod hoved/halskræft