Tandpleje

Alle børn og unge under 22 år kan få tandpleje i Varde kommunale Tandpleje.

Alle børn og unge under 22 år kan få tandpleje i Varde kommunale Tandpleje. Fødselsårgangene indfases gradvist således:

  • Fødselsårgang 2004 kan blive i Tandplejen fra 2022
  • Fødselsårgang 2005 kan blive i Tandplejen fra 2023
  • Fødselsårgang 2006 kan blive i Tandplejen fra 2024
  • Fødselsårgang 2007 kan blive i Tandplejen fra 2025

Varde Kommune tilbyder alle under 22 år forebyggende og behandlende tandpleje på den kommunale klinik i Varde.

I kan også vælge en privat tandlæge. Der vil for børn under 16 år være en egenbetaling, mens der for unge på 16 år eller derover kan være en egenbetaling.

Hvis du gerne vil høre mere om mulighederne, så kontakt Tandplejens administration på telefon 79 94 86 00.

Læs mere om den kommunale tandpleje på tandplejens hjemmeside:

Varde kommunale Tandpleje (åbner i nyt vindue)

Voksne med særlige behov

Varde kommunale Tandpleje har også tilbud til voksne med særlige behov, som ikke er i stand til at bruge tandplejetilbud i privat praksis.

Læs mere om omsorgstandpleje og specialtandpleje:

Omsorgstandpleje i Varde Kommune (åbner i nyt vindue)

Specialtandpleje i Varde Kommune (åbner i nyt vindue)

Tilskud til kontanthjælpsmodtagere

Du kan få tilskud til tandbehandling, hvis du modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. SU-modtagere er ikke omfattet.

Du kan også få tilskud, hvis du får revalideringsydelse eller ledighedsydelse, og ydelsen svarer til kontanthjælpsniveau.

Læs mere om økonomisk støtte til tandbehandling på Varde kommunale Tandplejes hjemmeside:

Hjælp til betaling af tandbehandling (åbner i nyt vindue)

Læs mere om:

Tilskud til tandbehandling ved Sjøgrens Syndrom (åbner i nyt vindue)

Tilskud til tandbehandling ved sjælden medfødt sygdom (åbner i nyt vindue)

Tilskud til tandbehandling efter kemoterapi for kræftsygdom eller stråler mod hoved/halskræft (åbner i nyt vindue)