Brugerpanel for forældre

Brugerpanelet er for forældre til børn og unge med særlige behov.

Som forældre er I de bedste repræsentanter for jeres børn og dermed også de bedste til at varetage dialogen mellem jeres børn og forvaltningen. Derfor er der oprettet et brugerpanel med det formål at sikre sparring og feedback.

Brugerpanelet arrangerer årligt to møder, som er for alle forældre til børn med særlige behov i kommunen.

På møderne er der hver gang planlagt et tema. Det kan eksempelvis være “Fritidstilbud”, “Netværk blandt forældre” eller “Ungdomsliv”. Mødeformen varierer fra gang til gang og struktureres alt efter, om der er tale om en workshop, dialogmøder eller noget helt tredje.

Der bliver desuden lagt vægt på at afsætte tid til en længere pause i løbet af aftenen, så der er mulighed for at netværke og snakke med hinanden.

Invitationerne kommer ud til alle kommunens daginstitutioner og skoler via Aula.

Find mere information her

Hvordan til- og afmelder jeg mig nyhedsbrevet?

Pil ned ikon

Information fra Brugerpanelet, først og fremmest referater fra de afholdte møder, bliver blandt andet sendt ud via en mailliste.

Ønsker du at til- eller afmelde dig Brugerpanelets mailliste, kan du gøre det ved at skrive til brugerpanel@varde.dk

Ved at sende en mail til ovenstående mailadresse med dine oplysninger, giver du samtykke til, at Varde Kommune må opbevare og behandle de oplysninger, som du har sendt. De oplysninger, som du har sendt, vil udelukkende blive brugt til, at sende relevante nyhedsbreve til dig. Vi opbevarer i den forbindelse dit navn og din email-adresse.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at sende en mail til brugerpanel@varde.dk. Dine oplysninger vil efter modtagelse af din opsigelse, blive slettet og du vil fremadrettet ikke modtage nyhedsbreve fra Brugerpanelet i Varde Kommune.

Den dataansvarlige er Varde Kommune og hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på vkdpo@varde.dk.

Hvordan afgiver jeg forslag til mødernes indhold?

Pil ned ikon

Alle er velkomne til at indgive forslag til temaer, som Brugerpanelet kan behandle. Ideer og forslag kan sendes til brugerpanel@varde.dk eller formidles ved at ringe på 40118992.

Hvad er søskendegrupper?

Pil ned ikon

Søskendegrupper er et tilbud til børn i alderen 4 – 17 år, som har en søskende med en varig funktionsnedsættelse.

Målet med søskendegrupperne er at støtte søskende til børn med en varig funktionsnedsættelse og styrke deres mulighed for at mestre situationen i hjemmet. Mange søskende oplever, at barnet med funktionsnedsættelse tager meget plads og fokus fra forældrene, og de oplever ofte følelser som sorg og ensomhed.

I gruppeforløbet får børnene mulighed for at møde andre i samme situation, som de kan spejle sig i og dele erfaringer med. De kan sætte fokus på sig selv og egne følelser og ikke deres bror eller søsters funktionsnedsættelse.

Alle søskende i målgruppen får tilbudt et forløb i søskendegrupperne. Efter en individuel vurdering kan man i særlige tilfælde få tildelt mere end to forløb.

Der afholdes ti gruppemøder a to timers varighed i et gruppeforløb. Møderne afholdes på Lysningen, Lysningen 13, 6800 Varde.

Møderne styres af en familiekonsulent med en overbygning eller en psykoterapeut.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Pia Mikkelsen på tlf. 7994 7729 eller mail: piam@varde.dk