Sundhedspleje

Sundhedsplejen har fokus på hele familiens trivsel og levevilkår. Alle børn i Varde Kommune tilbydes sundhedspleje.

Venter du barn, eller har du et lille barn eller et skolebarn, så kan du benytte Sundhedsplejens forskellige tilbud og få råd og vejledning om dit barns trivsel, udvikling og sundhed.

Sundhedsplejen er et gratis kommunalt tilbud, der omfatter hjemmebesøg, undersøgelse og rådgivning til kommende forældre, børnefamilier og børn, der er bosat eller går i skole i kommunen.

Der følger mange glæder og bekymringer med, når man bliver forældre. Det har sundhedsplejersken stor indsigt i. En sundhedsplejerske er en uddannet sygeplejerske, som har en specialuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse. Hun har i øvrigt tavshedspligt, journalpligt og underretningspligt.

Sundhedsplejen er et frivilligt tilbud, som du skal give samtykke til for at modtage. Du bestemmer selv, om du vil gøre brug af sundhedsplejen. Ønsker du ikke tilbuddet, skal du blot melde det til sundhedsplejen.

Sundhedsplejersken samarbejder blandt andet med:

 • Fødestederne
 • Praktiserende læger
 • Psykologer
 • Sagsbehandlere
 • Dagtilbud
 • Skoler i jeres distrikt

Sundhedsplejen arbejder med udgangspunkt i Varde Kommunes fælles børnesyn (åbner i nyt vindue).

Sundhedsplejen har daglig telefontid fra kl. 8.00 – 9.00 og træffes på tlf. nr.: 23312931.
Her finder du Samtykkeerklæring til sundhedsplejens generelle tilbud på skolen (åbner i nyt vindue)– læs mere under “Vi har brug for dit skriftlige samtykke”.

Læs mere om sundhedsplejen

Gravide samt spæd- og småbørn (0 – 6 år)

Pil ned ikon
Sundhedsplejens tilbud til første- og flergangsfødende 

Graviditetsbesøg (Hjemmebesøg)

Alle førstegangsgravide og gravide med særlige behov tilbydes et graviditetsbesøg. Her sætter vi stor pris på, at begge forældre deltager. Vi drøfter forventninger til forældreskabet, forberedelser, amning, tilknytning til det ufødte barn, sundhedsplejens tilbud, og hvad I ellers finder relevant.

Hjemmebesøg (Barselsbesøg)

Til alle forældre, der føder ambulant (det vil sige udskrives før 72 timer efter fødslen) tilbydes et besøg på 4.-5. dagen efter fødslen – det kan eventuelt være en lørdag. Du vil blive kontaktet telefonisk af sundhedsplejen for en aftale.

Formålet med barselsbesøget er at give råd og vejledning om eksempelvis amning og pasning af det spæde barn. Derudover vil dit barn blive vejet.

Hjemmebesøg (Etableringsbesøg)

På 10. – 14. dagen efter fødslen tilbydes endnu et hjemmebesøg. Her bliver barnet målt, vejet og undersøgt grundigt, og vi drøfter diverse relevante emner som amning, søvn, signaler m.m. Vi drøfter også, om du har lyst til at deltage i mødregruppe, opskrivning til dagtilbud, og hvad I ellers finder relevant.

Hjemmebesøg (3-4 uger)

Ved hjemmebesøget efter 3-4 uger bliver barnet målt og vejet, og vi drøfter de ting, som er relevante for jer i forhold til barnet og familiens trivsel.

Hjemmebesøg (2 mdr.)

Når jeres barn er 2 måneder, tilbydes I jeres sidste hjemmebesøg. Ved samme lejlighed tilbydes alle mødre en screening for fødselsdepression, som foregår ud fra et spørgeskema. Vi har også særligt fokus på barnets tilknytning og den motoriske og sproglige udvikling. Om muligt anvender vi ADBB-metoden til at vurdere dit barns sociale og følelsesmæssige kontakt. (Læs mere om ADBB-metoden på næste faneblad)

Konsultation i sundhedsplejeklinikken på Lerpøtvej 50, Varde (ca. 4-6 mdr.)

Når jeres barn er 4-6 måneder, tilbydes I en konsultation i sundhedsplejeklinikken. Du vil få råd og vejledning angående dit barns udvikling med særlig fokus på kost, søvn, motorisk udvikling m.m. Derudover vil dit barn blive målt og vejet. Om muligt anvender vi ADBB-metoden til at vurdere dit barns sociale og følelsesmæssige kontakt. (Læs mere om ADBB-metoden på næste faneblad)

Konsultation i sundhedsplejeklinikken på Lerpøtvej 50, Varde (ca. 8-10 mdr.)

Når jeres barn er 8-10 måneder, tilbydes I jeres sidste konsultation med sundhedsplejersken. Du vil få råd og vejledning angående dit barns udvikling med særlig fokus på motorik, opdragelse, søvn, sikkerhed, overgang til dagtilbud m.m. Derudover vil dit barn blive målt og vejet. Om muligt anvender vi ADBB-metoden til at vurdere dit barns sociale og følelsesmæssige kontakt. (Læs mere om ADBB-metoden på næste faneblad)

Behovsbesøg/konsultation

Hvis sundhedsplejersken vurderer, at der er særlige behov i forhold til at sikre barnets trivsel, kan du blive tilbudt ekstra hjemmebesøg eller ekstra konsultationer på Lerpøthus i Varde.

Børn 1-5 år

Barnet følges med sundhedstjek hos egen læge en gang om året. I er dog fortsat meget velkommen til at kontakte sundhedsplejens vagttelefon på alle hverdage, hvis der er udfordringer af sundhedsfaglig karakter, som vi kan hjælpe jer med.

ADBB - undersøgelse af barnets sociale kontakt fra 2 mdr.

Pil ned ikon

ADBB – Barnets følelsesmæssige og sociale udvikling

Hvad er ADBB?

ADBB er en evidensbaseret metode, som sundhedsplejersken anvender til at observere den sociale og følelsesmæssige udvikling hos børn fra to måneder til to år.

Sundhedsplejersken anvender metoden til at se på, hvordan jeres barn søger kontakt. Det giver et øjebliksbillede, som indgår i sundhedsplejerskens samlede vurdering af barnets udvikling. ADBB indgår i hjemmebesøg og i klinikbesøg fra to-måneders alderen. Vi ser på barnets samspil med jer, og på hvordan dit barn søger kontakt til sundhedsplejersken.

Barnets følelsesmæssige og sociale udvikling

Dit barn trives følelsesmæssigt og socialt, hvis det kan danne nære og trygge relationer, hvis det udforsker sine omgivelser, og hvis det lærer nyt.

Tegnene på social og følelsesmæssig trivsel hos dit barn:

 • Dit barn viser udenpå, hvordan det har det indeni, med udtryk for vrede, glæde, at være ked af det osv.
 • Barnet reagerer positivt på berøring, forskellige ansigtsudtryk og andre former for kontakt.
 • Dit barn er nysgerrigt og interesseret.
 • At du og andre nære voksne for det meste oplever at have et positivt samvær med dit barn.

Som forældre kan du give dit barn gode rammer, som fremmer barnets trivsel. Det gør du ved at aflæse dit barns behov og tilpasse dine forventninger og krav til barnets alderstrin og forudsætninger.

Sådan stimulerer du dit barns trivsel:

 • Sæt ord på, hvad dit barn gør, hvad dit barn kigger på, og hvilke følelser det viser.
 • Forbered dit barn på, hvad der skal ske.
 • Fortæl, hvad du selv gør.
 • Giv plads til, at dit barn svarer.
 • Vær rolig, selv om dit barn er uroligt.

Skolebørn (6 - 16 år)

Pil ned ikon

 

Skolebørn (6 – 16 år)

Skolesundhedsplejens servicetilbud pr. 1/7 2023
Sundhedsplejen har telefontid på alle hverdage fra klokken 8.00 – 9.00 og træffes på tlf. nr. 23312931. Du har her mulighed for at få råd og vejledning angående dit barns sundhed og trivsel.
Her kan du se, hvad skolesundhedsplejen tilbyder jer:

 • 0. klasse: Eleverne tilbydes sammen med forældrene en sundhedssamtale og undersøgelse (motorisk screening, højde- og vægtmåling, synstest og høretest)
 • 1. klasse: Eleverne tilbydes højde- og vægtmåling
 • 6. klasse: Eleverne tilbydes synstest, højde- og vægtmåling samt sundhedssamtale ud fra et samtaleark, som udsendes via Aula
 • 8. klasse: Eleverne tilbydes sundhedssamtale og undersøgelse (synstest, høretest, højde- og vægtmåling og farvesynstest ved behov)

Som forældre bliver du kontaktet, hvis der efter en sundhedssamtale er behov for yderligere samtale, tiltag eller henvisning. Ønsker du at deltage i en undersøgelse eller samtale, kan du kontakte sundhedsplejersken og aftale en tid.

Find din sundhedsplejerske

Pil ned ikon

 

Sundhedsplejen er inddelt i tre distrikter: Øst, Midt og Vest.

Distrikt Øst dækker Ølgod, Ansager, Skovlund, Horne, Thorstrup, Tistrup, Næsbjerg, Nordenskov, Agerbæk, Starup og Årre.

Distrikt Midt dækker Varde by, Alslev, Mejls, Orten og Tinghøj.

Distrikt Vest dækker Nr. Nebel, Henne, Lunde, Kvong, Outrup, Billum, Janderup, Oksbøl, Vejers og Blåvand.

Du finder en distriktsopdelt oversigt over medarbejdere i Sundhedsplejen her (åbner i nyt vindue).

Hvor finder jeg mit barns sundhedsjournal?

Pil ned ikon

Du kan læse dit barns journal ved at logge ind med dit MitID på Sundhedsvejen.dk (åbner i nyt vindue)

Sundhedsplejersken har ifølge Sundhedsloven pligt til at føre journal. Oplysninger fra journalen gives kun videre efter aftale med dig.

I journalen noterer sundhedsplejersken de observationer, målinger og faglige vurderinger, som hun har foretaget. Her noterer hun også de oplysninger, som hun får fra forældre og eventuelt barnet, og hun vedhæfter eventuelle supplerende oplysningsskemaer – blandt andet udfyldt af forældrene.

Derudover vil du kunne finde elektroniske fødselsanmeldelser og udskrivningsbreve med mere i journalen.

På sundhedsvejen.dk har du udover at læse notaterne også mulighed for at printe eksempelvis dit barns vækstkurver eller øvrige notater og medbringe dem til andre fagpersoner i sundhedsvæsenet. Du kan også skrive til sundhedsplejersken og stille spørgsmål om alt fra sundhed og ernæring til udvikling og trivsel.

Vi har brug for dit skriftlige samtykke

Pil ned ikon

Da den kommunale sundhedspleje er et frivilligt tilbud, skal du som forældre give et skriftligt samtykke til, at dit barn må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud, som gælder for hele skoleforløbet.

Når dit barn bliver indkaldt til sundhedsplejens generelle tilbud, vil du altid blive informeret via Aula. På den måde har du mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har behov for det, inden hun taler med dit barn.

Sundhedsplejersken skal indhente et særskilt samtykke til ekstra undersøgelser eller samtaler, der måtte opstå undervejs i skoleforløbet.

Hvis dit barn skifter til en ny skole uden for Varde Kommune, vil der altid skulle indhentes et nyt samtykke.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du finder “Samtykkeerklæring til sundhedsplejens generelle tilbud på skolen” her (åbner i nyt vindue).

Oplysningspligt

Pil ned ikon

Her kan du læse, hvordan sundhedsplejen behandler oplysninger om dig.

Oplysningspligt (åbner i nyt vindue)