Støtte og rådgivning

Her kan du finde informationer om de forskellige former for støtte og rådgivning, som vi tilbyder familier, børn og unge.

Har du brug for rådgivning om for eksempel familieforhold eller dit barns trivsel og udvikling, kan vi hjælpe med forskellige typer af rådgivning og støtte.

 

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dit barn

Råd og vejledning om mit barns trivsel i dagtilbud og skole

Pil ned ikon

Varde Kommune hjælper børn og unge i alderen 0-18 år og deres forældre, hvis de oplever særlige udfordringer.

Tag fat i barnets lærer eller pædagog eller kontakt de fagfolk, som kommer i daginstitutionerne og skolerne. Vi har både psykologer, læsekonsulenter, tale/hørekonsulenter og fysioterapeuter/ergoterapeuter tilknyttet.

Derfor kan vi tilbyde dig hjælp, hvis:
 • dit barn ikke trives i dagpleje, børnehave eller skole
 • du er bekymret for dit barns udvikling
 • dit barn har tale- eller sprogvanskeligheder
 • dit barn har motoriske problemer
 • du har brug for råd og vejledning til at takle dit barn hjemme.
Vi hjælper gennem:
 • Råd og vejledning
 • Pædagogiske og psykologiske vurderinger af problemstillinger
 • Undervisning, træning og støtte

Både forældre, lærere og pædagoger kan søge råd og vejledning hos vores fagfolk til at få løst eventuelle problemstillinger.

Hvis der er direkte kontakt med barnet i form af test, observation eller samtale, skal dit barn indstilles. Det gør du ved, at du eller dit barns lærere eller pædagoger udfylder et indstillingsskema.

Hvis det er barnets pædagoger eller lærere, som udfylder og indsender indstillingsskemaet, skal du forinden have givet et skriftligt samtykke.

Du kan altid kontakte os direkte, hvis du gerne vil vide mere. Unge på 15 år og derover kan også henvende sig direkte til os.

 

Hvordan indstiller jeg mit barn?

Pil ned ikon

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling, kan du indstille det til en pædagogisk psykologisk vurdering, så dit barn kan få den passende hjælp af Varde Kommune.

Når du indstiller dit barn til en pædagogisk psykologisk vurdering, beder du Varde Kommune om en vurdering af dit barn. Den imødekommer vi altid.

Hvem kan indstille et barn?

Følgende kan indstille et barn til pædagogisk psykologisk rådgivning, hvis de er bekymret for barnets trivsel og udvikling:

 • Sundhedsplejersker
 • Skoleledere
 • Daginstitutionsledere
 • Forældre
 • Børn over 15 år kan også selv kontakte Varde Kommune

Personer uden tilknytning til barnet kan ikke indstille det.

Hvis skolen, daginstitutionen eller sundhedsplejen ønsker at indstille dit barn, men du som forælder er uenig, kan du alligevel opleve, at dit barn indstilles, hvis fagpersonen oplever, at det er absolut nødvendigt at få dit barns behov for særlig hjælp vurderet.

Hvis skolen, institutionen eller sundhedsplejen vil indstille dit barn til pædagogisk psykologisk rådgivning, vil du som forælder altid blive inddraget.

Hvornår kan et barn blive indstillet?

Hvis du er bekymret for dit barns udvikling og trivsel og oplever, at dit barns læring og samspil med jævnaldrende og voksne er problematisk, kan du indstille dit barn til pædagogisk psykologisk rådgivning.

Før du beslutter dig for, om du skal indstille dit barn, anbefaler vi, at du snakker med skolen eller daginstitutionen og rådfører dig med én af de konsulenter, terapeuter eller psykologer, som er tilknyttet dit barns skole eller institution.

Hvordan bliver mit barn indstillet?

Du kan indstille dit barn gennem linket nedenfor.

Indstillingsskema (åbner i nyt vindue)

Uanset om dit barn har tale- eller høreproblemer, sociale problemer eller motoriske problemer, skal du bruge dette indstillingsskema.

Kontakt gerne dit barns skole eller daginstitution, inden du udfylder skemaet. Få eventuelt deres hjælp til at udfylde skemaet.

Har dit barn brug for psykologhjælp?

Pil ned ikon

Hvis du er bekymret for dit barns almene udvikling eller har mistanke om faglige, følelsesmæssige, sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder, har Varde Kommune ansat psykologer, som rådgiver eller vejleder om barnets funktion i dagtilbud eller skole. Sigtet er at bringe barnet i bedre trivsel. Vedrører din bekymring den hjemlige situation, kan du kontakte Børn og Families Modtageteam (tlf. 7994 7828), som vil kunne hjælpe dig videre.

Børn og unge mellem 0-18 år, som har problemer med den almene udvikling eller har faglige, følelsesmæssige, sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder, der kan gøre det svært at fungere i dagtilbud og skole, kan få rådgivning af Varde Kommunes psykologer.

Psykologerne arbejder oftest forebyggende med at rådgive og vejlede om børn og deres udvikling og behov. Psykologerne indgår i konsultative samtaler med personalet i dagtilbud og skole for at drøfte udfordringerne og udveksle pædagogiske overvejelser. Ligeledes indgår psykologerne i koordineringsmøder i dagtilbud og på skoler, hvor de sammen med forældre, personale, socialrådgiver og eventuelle andre fagpersoner kan være med til at lægge planer for, hvordan barnet kommer i bedre trivsel.

Psykologerne indgår ofte i tiltag i dagtilbud, hvor der på baggrund af faglig sparring bliver igangsat en målrettet afprøvning af en indsats, inden der eventuelt søges støttemidler til dagtilbud/gruppen eller barnet.

Hvordan får mit barn hjælp?

Hvis du ønsker, at dit barn skal have hjælp af Varde Kommunes psykologer, skal du først udfylde et indstillingsskema. Dette kan du gøre i samarbejde med dagtilbud/skole, eller du kan gøre det selv. I indstillingsskemaet fortæller dagtilbud/skole og/eller du som forælder, hvordan barnet fungerer i dagligdagen, hvornår det går godt, og hvornår der er udfordringer.

Du kan indstille dit barn gennem linket nedenfor:

Indstillingsskema (åbner i nyt vindue)

Hvad kan mit barn få hjælp til?

Psykologerne rådgiver og vejleder de voksne, der er omkring barnet, om, hvordan problemstillingen kan tackles. Dette kan indebære en psykologisk undersøgelse af barnet, hvilket kræver en indstilling, hvori du som forælder giver samtykke til indsatsen.

Undersøgelsen kan blandt andet bestå af enkelte samtaler med barnet, med forældrene og de lærere eller pædagoger, der har med barnet at gøre i dagligdagen.

Psykologens undersøgelse kan også bestå af observationer af barnet og forskellige tests.

På baggrund af den psykologiske undersøgelse rådgiver psykologen forældrene og de professionelle omkring barnet om, hvordan de kan takle eventuelle problemstillinger og hvordan de kan støtte barnet bedst muligt i dets udvikling.

Psykologen bliver altid inddraget, når pædagoger og lærere skal vurdere, om et barn har specielle undervisningsbehov, og hvis det skal tilbydes en plads på andre institutioner eller specialskoler.

Hvis psykologen har lavet en undersøgelse, laves en skriftlig vurdering af barnets behov med anbefalinger af indsatsområder. Det er herefter op til dagtilbud/skolen at søge at afhjælpe barnets behov. Som forælder får du altid tilsendt en kopi af den skriftlige vurdering.

Har du spørgsmål eller behov for vejledning, kan du kontakte leder Mogens Sørensen på 51 16 78 77 eller mail mogs@varde.dk

Ved behov for samtaleforløb, bearbejdning af særlige problemstillinger, afdækning af særlige udfordringer med mere skal du henvende dig til Børn og Families Modtageteam på tlf. 7994 7828.

Åben Rådgivning

Der sidder en psykolog klar ved telefonen onsdage kl. 12.30-13.30 på tlf. 21523895

Her vil man kunne stille spørgsmål om børns almindelige udvikling.

Rådgivningen er anonym og der oprettes ikke en sag på barnet.

Har dit barn motoriske eller sansemæssige vanskeligheder?

Pil ned ikon

Børnefysioterapi er et tilbud til børn i alderen 0-18 år, der har og/eller er i risiko for at udvikle sansemotoriske og/eller sansemæssige problemer med deraf medfølgende aktivitetsproblemer.

Det kan f.eks. dreje sig om børn med sansemotoriske problemstillinger, for tidligt fødte børn samt børn med medfødte eller erhvervede handicap, hvor det vurderes at disse udfordringer får betydning for barnets udvikling.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Observation/undersøgelse/vurdering
 • Råd og vejledning til forældre og tværfaglige samarbejdspartnere, herunder stillingtagen til støttebehov i dagtilbud eller skole.

Hvem kan henvende sig?

 • Forældre
 • Sundhedsplejen (i dagtilbud)
 • Dagplejen/vuggestuen
 • Børnehaven
 • Skolen evt. sammen med sundhedsplejen.

Hvordan henvender man sig?
Barnet indstilles via indstillingsskemaet om pædagogisk psykologisk vurdering. Du finder indstillingsskemaet her (åbner i nyt vindue).
Hvis der ikke er tale om en direkte forældre-indstilling, skal indstillingen altid ske efter aftale med forældre og med forældreunderskrift. Vi lægger vægt på, at der er en grundig beskrivelse af barnets vanskeligheder, da vi herudfra visiterer barnet til den rette faggruppe.

Fysioterapeuterne indgår i træningsindsatser efter henvisning fra egen læge (Vederlagsfri fysioterapi) eller fra sygehuset (Genoptræningsplan) efter behandling.

Åben Rådgivning

Mandage kl. 10-11 kan fysioterapeuterne træffes på 21465156. Her gives telefonisk rådgivning til forældre til børn i alderen 0-18 år.

Derudover vil forældre til børn i alderen 0-3 år have mulighed for at booke tid til en individuelt vurdering og rådgivning samt forslag til eventuelle indsatser. Den individuelle rådgivning vil foregå på Lerpøthus (Lerpøtvej 50, Varde).

Har dit barn tale- sprog og hørevanskeligheder?

Pil ned ikon

Kommunes tale/hørekonsulenter yder rådgivning og vejledning vedr. børn i alderen 0-18 år, som har udfordringer med sprog, tale eller hørelse.

Tale/hørekonsulenterne indgår i konsultative samtaler med personalet i dagtilbud og skole for at drøfte barnets sproglige udfordringerne. Ligeledes indgår tale/hørekonsulenterne i koordineringsmøder i dagtilbud og på skoler, hvor de sammen med forældre, personale, socialrådgiver og eventuelle andre fagpersoner arbejder tværfagligt med at rådgive omkring barnet udfordringer.

Tale-hørekonsulenterne samarbejder med psykologer, læsekonsulenter, fys/ergoterapeuter, speciallæger, audiologiske afd., VISO mfl.

For at få hjælp kan sundhedsplejerske, dagtilbud, skole og forældre kontakte den lokale tale/hørekonsulent. Hvis tale/hørekonsulenten vurderer, at der er brug for test af barnet, skal der udfyldes et et indstillingsskema. Du finder indstillingsskemaet her (åbner i nyt vindue) 

Fagkoordinator Lisbeth Vind kan kontaktes på tlf. 51167907 eller lvin@varde.dk

Åben rådgivning

Har du brug for at snakke med en tale-høre-konsulent, så sidder vi klar ved telefonen hver onsdag fra 12.30-13.30 på tlf. 20140775

Vi står til rådighed med rådgivning og vejledning i forhold til børn (0-18 år, der har udfordringer med talen/sproget eller hørelsen. Du kan henvende dig anonymt, og der bliver ikke oprettet en sag på barnet.

Tale-hørekonsulenternes foldere

Sproglig udvikling 0 – 3 år (åbner i nyt vindue)

Barnets sprog 3 – 6 år (åbner i nyt vindue)

Hæse stemmer (åbner i nyt vindue)

Stammen (åbner i nyt vindue)

Støj (åbner i nyt vindue)

Åben Familierådgivning

Pil ned ikon

Hvis jeres familie har problemer, så kan I bruge Varde Kommunes åbne familierådgivning, som vejleder familier med børn i forhold til et bredt spektrum af problemer.

Børn, unge og forældre kan henvende sig anonymt til Varde Kommunes åbne familierådgivning for at få råd og vejledning.

Unge over 15 år og forældre kan henvende sig til den åbne familierådgivning for råd, vejledning og korte samtaleforløb.

Et forløb kan højst bestå af tre samtaler.

Er der behov for flere, bliver der oprettet en sag.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Til den åbne familierådgivning kan du få rådgivning, hvis dit barn har:

 • Følelsesmæssige, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder
 • Vanskeligheder med at bearbejde og opfatte sanseindtryk
 • Vanskeligheder ved at indgå i sociale og faglige fællesskaber.
Hvordan kontakter jeg den åbne familierådgivning?

Du henvender dig telefonisk til familierådgivningen ved ringe på 20 59 06 08.

Du kommer i telefonisk kontakt med en socialrådgiver eller får evt. en tid til en personlig samtale med vedkommende.

Rådgivningen har åben fra torsdag kl.15 til 16.45 (dog lukket helligdage og i juli).

Projekt Fremskudt Funktion - forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge

Pil ned ikon

Projekt Fremskudt Funktion tester, udvikler og afprøver en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark.

Det tre-årige satspuljeprojekt har til formål at forebygge, at børn og unge i mistrivsel står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for psykiatrien og samtidig er svære at løfte for kommunerne uden den rette sparring og supervision fra psykiatrien.

Med projektet ønsker de syddanske kommuner og regionen at udvikle en samarbejdsmodel, hvor henvisningerne til psykiatrien er fagligt underbyggede, og at tilbuddene i nærmiljøet styrkes.

Det sker blandt andet ved at opkvalificere de regionale og kommunale medarbejdere, så de bedre kan understøtte, styrke og udvikle samarbejdet omkring børn og unge i mistrivsel i Region Syddanmark.

Projektet løber fra 2019-2021. Der er afsat 46,6 millioner kroner til projektet, og alle 22 kommuner i Region Syddanmark indgår i samarbejdet.

Du kan læse mere om Fremskudt Funktion på projektets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Herunder finder du desuden:

Projektbeskrivelse i pixi-format (åbner i nyt vindue)

Projekt Fremskudt Funktion fra psykiatrien – ved formændene for styregruppen (åbner i nyt vindue)

Hvis du som forælder hører om projektet, kan det være fordi, der eksempelvis er en lærer eller en praktiserende læge, der har vurderet, at der er behov for en tidlig indsats for barnet eller den unges trivsel.

Hvis der er samtykke fra jer forældre, kan sagen blive drøftet i et af fire koordinerende sparringsteams i regionen.

Hvis du som forælder selv er bekymret for din søn eller datter, har du ikke mulighed for selv at indsende sager til drøftelse i sparringsteams. I stedet skal du kontakte den lokale klasselærer, den praktiserende læge, en PPR-psykolog eller andre myndighedspersoner, der kan tage sagen med videre.

Du kan læse mere her: Folder til forældre (åbner i nyt vindue)

Øvrig information: Folder til samarbejdspartnere (åbner i nyt vindue)Folder til læger og andet sundhedsfagligt personale (åbner i nyt vindue)

Indsatser til udsatte børn og unge

Pil ned ikon

I Familiecentret varetages følgende ydelser:

 • Kontaktpersonstøtte
 • Familiekonsulentstøtte
 • Familiebehandling
 • Unge på Vej

Inden barnet, den unge eller familien får en kontaktperson, familiekonsulent eller bevilget Familiebehandling eller Unge på Vej har Socialrådgivningen lavet en børnefaglig undersøgelse som viser, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte.
Ved evt. spørgsmål kan rettes henvendelse til Peter Josephsen petj@varde.dk.

Kontaktpersonstøtte: Målgruppen for kontaktpersoner er børn og unge i alderen 11-18 år (18-23 år ved efterværn) og familier, som har et særligt behov for støtte til at komme i trivsel.
Målet med kontaktpersonkorpset er, at borgeren bliver i stand til at tage ansvar for sit eget liv og sin egen udvikling og forberedes til et selvstændigt voksenliv. Når du får en kontaktperson, skal I sammen finde ud af, hvordan du får lige nøjagtig den hjælp, som du har brug for.

Familiekonsulentstøtte: Varde Kommune har et team af familiekonsulenter, der er den operative del i forhold til de afgørelser, som træffes i Myndighed og rådgivning. Det vil sige at familiekonsulenterne aktivt tager ud til de enkelte familier og arbejder med den besluttede indsats.

Familiebehandling: Varde Kommunes børne- og familierådgivere kan bestille Familieafdelingens behandlerteam til at yde familiebehandling eller behandling af de pågældende børn i Familiehuset eller i borgerens hjem. Problemstillingerne kan være af psykosocial karakter eller dreje sig om samspillet i familien. Det kunne også dreje sig om opdragelsesformer, familiens kommunikation eller forældrenes indbyrdes forhold i forhold til barnet.

Unge på Vej: Varde Kommunes ambulante tilbud til unge som alternativ til og forebyggelse af anbringelse.
Målgruppen er unge med komplekse og vedvarende problemstillinger samt unge med behov for støtte til at forebygge anbringelse eller med behov for kriminalitetsforebyggende indsatser. Tilbuddet fungerer som et gruppetilbud, som indeholder individuelt tilpassede indsatser afstemt efter den enkelte unges behov. Fællesnævneren for unge i målgruppen er risiko for selvstempling – både individuelt og i gruppesammenhæng – og dermed risiko for negativ identitetsopfattelse. Unge i målgruppen står således over for betydelige udfordringer og er objektivt set ringere stillet end andre unge i forhold til f.eks. sundhed, velfærd, uddannelse og økonomi og målgruppen døjer i højere grad end deres jævnaldrende med problemer omkring selvværd, psykiatriske vanskeligheder, misbrug og kriminalitet.

 

 

 

 

Tiltag fra Råd og Vejledning

Pil ned ikon
ACT på dine værdier – et gruppetilbud til børn og unge

Et gruppetilbud til børn og unge, der oplever lettere mistrivsel og/eller oplever sig hæmmet i at gøre ting, som er vigtige for dem. De kan fx opleve bekymringer, tristhed, dårligt selvværd eller at der er ting, de afholder sig fra at gøre måske uden at vide hvorfor.

Der arbejdes med udgangspunkt i metoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy), hvor fokus er på at leve et engageret liv i forhold til ens værdier.

Undervejs laver vi forskellige øvelser og aktiviteter, som har til formål at give barnet/den unge redskaber til at kunne være med det, der er svært, og at gøre de ting, som er vigtige for dem.

Det at deltage i gruppen kan give en oplevelse af ikke at stå alene med det, der kan være svært, og der er plads til både sjov og alvorlige snakke.

Et forløb består af ca. 8 mødegange, og henvisning sker gennem barnets/den unges skole. Der vil være forskellig grad af forældredeltagelse, men for alle aldersgrupper forventes forældreengagement og -opbakning.

Der kan som udgangspunkt deltage ét barn fra den enkelte skole for at sikre børnene et trygt og fortroligt rum. Det vil være forskelligt, hvilken aldersgruppe der kører forløb for. I foråret 2024 udbydes et hold for elever i udskolingen.

Har du spørgsmål eller kendskab til et barn, der kunne have gavn af at deltage i et forløb, kan nedenstående gruppeledere kontaktes for en uddybende drøftelse. Efter henvisning visiterer og udvælger gruppelederne elever, som tænkes at passe sammen ud fra alder og beskrivelserne, og som ikke er for belastede af deres tanker, at et andet mere relevant behandlingstiltag må i spil.

Natascha Uth og Louise Mathisen

Hypnoterapi

Tilbydes til børn der er udfordrede på selvreguleringen, hvor deres trivsel og udvikling i skolen bliver negativt påvirket. Problemstillingerne kan være mangeartede: angst, selvværd, stress, skolevægring, indre uro, bekymringer og tankemylder, ondt i maven eller i hovedet uden fysiologisk årsag, søvnproblemer, hypersensitivitet, udadreagerende adfærd, sorg, ufrivillig vandladning/afføring mm.

Børn er er i usunde/kaotiske sammenhænge, hvor en indsats omkring barnet er nødvendigt, indgår ikke. Meget dårligt begavede børn og børn uden forestillingsevne indgår heller ikke i tilbuddet.

Børnene skal kunne høre og forstå dansk og skal kunne sidde stille.

På nuværende tidspunkt (sommeren 2023) vil tilknytningen ske gennem kontakt til distriktspsykologen.

Sparring til pædagogisk personale

En psykolog indgår i tættere samarbejde med Sundhedsplejen med henblik på i fællesskab at kunne kvalificere (Cirkel of Security – Parenting) COS-P. Målet er at opkvalificere det pædagogiske personale. Endvidere vil psykologen kunne indgå som sparringspart for sundhedsplejerskerne og personalet fra dagtilbud. Henvendelse til psykologen, Kirstine Møller, sker direkte fra det respektive personale.

Psykoedukation

Fra Råd og vejledning indgår vi i gruppeforløb med forældre til ny-diagnosticerede børn (i første omgang med fokus på autisme). Målet med tiltaget er at give forældrene mulighed for at etablere selvhjælpsgruppe efterfølgende. Tilbuddet gives gennem specialrådgivning, og varetages af psykolog Cameron Dorn. Psykoedukationen vil indeholde 8-10 mødegange med temaer til diskussion. Der vil være oplæg, diskussion og tid til selvfordybelse.