Er du bekymret for et barn?

Hvis du har kendskab til eller mistanke om, at et barn eller en ung ikke trives, har du pligt til at underrette Varde Kommune.

Det gør du ved at kontakte Børn og Families Modtagefunktionen på 79 94 78 28. Modtagefunktionens åbningstider er: 

  • Mandag 8.30-15.30
  • Tirsdag 8.30-15.30
  • Onsdag 8.30-15.30
  • Torsdag 8.30-17.00
  • Fredag 8.30-13.00

Du kan også sende en underretning ved at udfylde en digital blanket via Borger.dk, hvor du logger på med dit MitID. Du finder den digitale blanket her (åbner i nyt vindue).

 

Vær opmærksom på:

At alle, som har mistanke eller kendskab til mistrivsel, svigt, overgreb, eller krænkelser af et barn eller en ung, har pligt til at underrette kommunen.

Offentligt ansatte har en skærpet underretningspligt. Det betyder, at offentligt ansatte har pligt til at reagere alene på forhold, der gør, at et barn eller en ung kunne have behov for særlig støtte.

For at sikre en hurtig og professionel indsats har Varde Kommune udarbejdet en beredskabsplan, der blandt andet indeholder tjeklister og handlevejledninger for henholdsvis medarbejdere og ledere. Samtidig fungerer planen som støtte for medarbejdere og ledere i disse ofte meget vanskelige situationer.

Du finder Varde Kommunes beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge her (åbner i nyt vindue).

Varde Kommune har desuden udarbejdet et opslagsværk, der uddyber en lang række af de begreber, som fagpersonale anvender i sager om overgreb mod børn og unge.

Du finder opslagsværket her.

Læs mere om underretning

Hvordan underretter jeg?

Pil ned ikon

Hvis du er usikker på, om du skal lave en underretning, er du velkommen til at kontakte os for at få anonym råd og vejledning. Du kan kontakte os på flere måder. Du kan:

 

Hvordan underretter jeg som offentligt ansat?

Pil ned ikon

Hvis du som offentligt ansat har brug for at sende en underretning, fordi du er bekymret for et barn eller en ung, kan du benytte dette underretningsskema, som du enten afleverer hos Børn og Familie – Myndighed eller mailer til underretning@varde.dk.

Underretningsskema for offentligt ansatte (åbner i nyt vindue)

Bemærk – du skal ikke sende en underretning via Borger.dk og MitID.

Har jeg som fagperson skærpet underretningspligt?

Pil ned ikon

Ja, fagpersoners underretningspligt går forud for deres tavshedspligt. Når du arbejder med børn og unge som fagperson eller professionel (fx skolelærer, eller pædagog ) gælder en skærpet underretningspligt.

Som fagperson har du skærpet underretningspligt i forhold til de børn, som du møder i kraft af dit arbejde. Faglige underrettere skal ikke benytte den anonyme løsning.

Du kan læse mere om skærpet underretningspligt på Ankestyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Hvad sker der når jeg har underrettet?

Pil ned ikon

Når Børn og Familie har modtaget en underretning, vil der inden for 24 timer efter modtagelsen ske en vurdering af, hvor vidt barnet/den unge har brug for akut støtte. Hvis dette er tilfældet, vil der med det samme blive taget kontakt til barnet/den unge og familien.

I situationer, hvor der ikke vurderes at være behov for en akut indsats, vil en familierådgiver fra Børn og Familie tage kontakt til forældrene og barnet/den unge for at gennemgå underretningen med dem. Dette med henblik på at afdække, hvor vidt barnet/den unge kan have behov for særlig støtte.

Som privatperson vil du – hvis du har opgivet dit navn – modtage en skriftlig kvittering inden for 6 dage. Derefter hører du ikke mere til sagen fra kommunen.

Som fagperson, vil du som hovedregel blive tilbudt at deltage i underretningsmødet. Du vil også få en tilbagemelding på, hvad underretningen har ført til.

Hvordan underretter jeg anonymt?

Pil ned ikon

Du bestemmer selv, om du vil oplyse dit navn, når du henvender dig til Varde Kommune med en bekymring for et barns trivsel.
Varde Kommune opfordrer dog til, at du ikke underretter anonymt.
Hvis du ikke er anonym, vil parterne i sagen kunne få at vide, at det er dig, der står bag underretningen.

Vi har notatpligt

Når du henvender dig telefonisk, har vi notatpligt. Det betyder, at du ikke skal opgive navn eller andre kontaktoplysninger, hvis du ønsker at være anonym.
Hvis du ønsker at indgive en anonym underretning via mail, skal du sende den fra en mail, som er anonym. Det vil sige en mail, hvor hverken dit navn eller dine kontaktoplysninger fremgår.

Hvis du opgiver dit navn eller kontaktoplysninger i telefonen, i din mail eller i en skriftlig underretning, betyder det, at du ikke vil være anonym.

Der kan underrettes anonymt fra Borger.dk via digital blanket (åbner i nyt vindue).

Sådan kontakter du Børn og Familie

Pil ned ikon

Du kan kontakte os på flere måder. Du kan:

Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

Pil ned ikon

Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og radikalisering

Pil ned ikon