Vielse

Du kan frit vælge, om du vil giftes på rådhuset eller i en kirke. Uanset hvad du vælger, skal du og din kommende ægtefælle først udfylde en ægteskabserklæring.

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring.

Er du eller din kommende ægtefælle ikke danske statsborgere, skal I henvende jer til Familieretshuset.

Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens Borgerservice.

Afhængig af, om I vil vies på rådhuset eller i en kirke, aftales tidspunktet med Borgerservice eller præsten.

Mere om vielser

Borgerlig vielse i Varde Kommune

Pil ned ikon

Varde Kommune – Borgerservice – kan hjælpe, hvis I ønsker en borgerlig vielse.

Vælger I en borgerlig vielse, kan I efterfølgende vælge at få en kirkelig velsignelse, men der er ikke tale om 2 vielser.

Hvem foretager vielsen?

Pil ned ikon

Borgerlige vielser foretages af en person, der er bemyndiget til dette af borgmesteren. Hvis brudeparret ønsker, at vielsen skal ske i Varde Kommune, men foretages af en person som har bemyndigelse i en anden kommune, er der mulighed herfor. Brudeparret behøver heller ikke at have adresse i Varde Kommune, for at blive viet i kommunen.

Vidner

Pil ned ikon

Der skal være udpeget 2 vidner til vielsen.

Kommer I ikke selv med vidner/gæster, kan Borgerservice skaffe vidner. Dette aftales forud med Borgerservice. Bemærk, at Varde Kommune stiller vidner til rådighed 2 dage pr. måned.

Hvor kan jeg blive borgerligt viet?

Pil ned ikon

Vielsen foregår på Det Gamle Rådhus, Torvet 7, Varde.

Ønsker I at vielsen skal være et andet sted, f.eks. i jeres hjem, på stranden, i en skov eller andet, så kontakt Borgerservice for yderligere oplysninger

I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

Hvornår kan vielsen foretages?

Pil ned ikon

Vielserne foregår normalt fredag samt lørdag i tidsrummet 9:00-12:00.

Bemærk: Ved vielse om lørdagen, skal I altid selv medbringe 2 vidner.

Hvad koster vielsen?

Pil ned ikon

Vielsen på Det Gamle Rådhus, Torvet 7, 6800 Varde er uden egenbetaling på hverdage og lørdag formiddag.

Ved vielser på andet tidspunkt samt vielser, der foretages andet sted, skal I betale et gebyr.

Gebyret kan betales til vores kontonummer: 4394 4787152643

Kontakt Borgerservice for yderligere oplysninger.

Heiraten/Marriage

Pil ned ikon

 

Eheschliessung                                                                                                                                                        

– Informationen zur standesamtlichen Trauung in der Gemeinde Varde.

Wenn Sie in der Gemeinde Varde heiraten möchten, helfen wir Ihnen gerne dabei.                             

Anfragen können an die Borgerservice, Frisvadvej 35, 6800 Varde,                      

Telefon +45 79 94 68 00 oder an heiraten@varde.dk gerichtet werden.

Bitte kontakten Sie uns rechtzeitig um Datum und Uhrzeit der Trauung zu verienbaren. 

Die Trauung findet am Alten Rathaus, Torvet 7, 6800 Varde statt.                                                                  

Möchten Sie, dass die Trauung zum Beispiel an einem besonderen Ort stattfindet, zum beispiel bei Ihnen im Ferienhaus, am Strand, Im Wald oder anderswo, wenden Sie sich bitte an die Borgerservice um weitere Informationen zu erhalten.

Konto-Nr.:

4394085782

IBAN-Nr.:
DK24 3000 4394 0857 82

SWIFT/Bic:
DABADKKK

Die meisten Hochzeiten finden Freitags statt. Bitte erkundigen Sie sich bei Borgerservice und senden Sie gern eine Terminanfrage.
Es müssen zwei Zeugen für die Trauung sein. Wenn Sie nicht selbst mit Zeugen/ Gästen kommen, können die Borgerservice Zeugen zur Verfügung stellen. Dies wird vorab mit dem Borgerservice vereinbart. Die Gemeinde Varde stellt an zwei Tagen pro Monat Zeugen zur Verfügung.
Bevor Sie in Dänemark heiraten können, benötigen Sie ein Eheerlaubnis/Heiratsurkunde, das heute von den “Familieretshuset” beantragt werden muss, wenn Sie oder Ihr Partner die folgenden Kategorien erfüllen:

•  keine dänischer oder nordischer statsbürger,

• keine ständige Aufenthaltserlaubnis in Dänemark haben oder

• hat nach der EU-Aufenthaltsordnung kein unbegrenztes Aufenthaltsrecht in Dänemark

Auf der Website, Familieretshuset erfahren Sie mehr über die Ehe internationaler Paare.

Hinweis: Eine Eheerlaubnis/Heiratsurkunde ist ab Ausstellungsdatum vier Monate gültig.

Bitte achten Sie darauf, das der Eheerlaubnis/Heiratsurkunde frühestens 4 Monate vor dem gewünschten Termin zu beantragen.

 

Wedding ceremony                                                                                                               

– information about civil marriage in Varde Kommune.

If you want to be married in Varde Kommune, we would be happy to help you make an appointment for this.
Inquiries can be made to Borgerservice, Frisvadvej 35, 6800 Varde, phone +45 79 94 68 00 or to heirat@varde.dk.  Please contact us in time for an appointment of wedding date and time.

The wedding takes place at The old town hall, Torvet 7, Varde. Do you want the wedding ceremony to take place in a special place, for example in a cottage, on the beach, in the forest or elsewhere, please contact Borgerservice for more information.

Most weddings take place on Fridays. Please inquire at Borgerservice and send a request for a date.

There must be two witnesses at the wedding ceremony. If you can not come with witnesses/guests yourself, Borgerservice can provide. 
This is agreed in advance with Borgerservice. Varde Kommune has witnesses available 2 days each month.                                                                                                                                   

Before you can get married in Denmark, you must have a marriage license, which today must be

applied for by Familieretshuset if you or your partner meet one or more of the following criterias:

• is not a Danish or Nordic citizen,

• do not have a permanent residence permit in Denmark or

• does not have an unlimited right of residence in Denmark after the EU Residence Order.

On the website, Familieretshuset, you can read more about marriage for international couples.

Note: A marriage certificate is valid for four months from the date of issue.

Remember to apply for the marriage certificate four months before the date of marriage at the earliest.

Privatøkonomi og jura i ægteskabet

Pil ned ikon

Hvad betyder det egentlig for din økonomi, når du og din partner indgår ægteskab?

Se, hvad I kan tænke over, når I indretter jeres privatøkonomi i ægteskabet, hvilke juridiske ændringer der sker, når I gifter jer, og få hjælp til at lægge jeres bryllupsbudget på Finanstilsynets forbrugerside RådtilPenge.dk.