Vandløb – regulering – privat grøft – solsiden 20 – forlægning Copy

Varde Kommune har givet tilladelse til flytning af privat grøft på Solsiden 20 i Varde.

Der kan klages over afgørelsen inden eller senest d. 11. november 2022.

Offentliggjort 13. oktober 2022

Tilladelse til flytning af grøft

Oversigtskort

Ansøgningsskema

Situationsplan

Klagevejledning