Offentliggjort: 28. april 2022

Klagefrist: 26. maj 2022

NBL § 16 og PL § 3 – Dispensation fra naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til etablering af en ca. 800 m2 stor sø på matr.nr. 1a Lydumgård, Lydum.

Læs hele afgørelsen.