Afgørelse med tilladelse til vandløbsregulering og Naturgenopretningsprojekt på Alslev Marsk, Ho Bugt

Varde Kommune har godkendt hydrologiprojekt i Alslev Marsk, ved Varde Å, med dispensation efter naturbeskyttelsesloven, tilladelse efter planloven og tilladelse efter vandløbsloven.

Der kan klages over afgørelsen til d. 14. marts 2022

Afgørelse

Ansøgning

Projekttilpasning

Naboerklæringer

Kortbilag med bekkasinskrab i lavning