Nordentoftsvej 6 i Varde ikke kræver tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Klagefristen udløber 13. oktober 2020

Nyt byggeri på Nordentoftsvej 6, Varde