Varde Kommune har givet tilladelse til etablering af åben grøft på matr.nr. 8l Skovlund by, Skovlund.

Der kan klages over afgørelsen inden eller senest d. 01. december 2022.

Offentliggjort 03. november 2022

Tilladelse  (åbner i nyt vindue)

Ansøgning (åbner i nyt vindue)

Ansøgning (åbner i nyt vindue)

Ansøgning (åbner i nyt vindue)

Kort over fritlægning af dræn (åbner i nyt vindue)

Ansøgning underskrevet (åbner i nyt vindue)

Oversigtskort (åbner i nyt vindue)

Klagevejledning (åbner i nyt vindue)