Afgørelse om ikke VVM-pligt til vandløbsregulering af eksisterende rørledning

Offentliggjort: 25. november 2021 – 14:00
Klagefrist: 23. december 2021 – 23:59

Varde Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM pligt, for reguleringsgodkendelse af fælles privat rørlagt vandløb – Pøtmose Nordre Grøft i Ansager.

Der kan klages over afgørelsen senest d. 23. december 2021.

VVM myndighedsafgørelse

VVM screeningsskema

Kortbilag 1:10.000

Kortbilag 1:50.000

Opdateret

25. november 2021