Afgørelse om overløb fra Pugeldalgrøften til Guldvangsgrøften

Offentliggjort: 1. november 2021 – 13:26
Klagefrist: 30. november 2021 – 23:59

Varde Kommune har givet tilladelse til etablering af overløb fra Pugeldal grøften til Guldvangsgrøften. Grøfterne forløber vest og syd for Guldvangen i Houstrup.
Hvis det viser sig nødvendigt, skal der også udskiftes en rørføring fra brønd MO7.1 til brønd MO7 under Guldvangen.
Der er  mulighed for at klage over afgørelsen frem til og med d. 30. november 2021.

Se Tilladelsen

Oversigtskort

Projektbeskrivelse

Ansøgning om godkendelse af vandløbsprojekt

Fuldmagt

Fuldmagt

Opmåling af grøften

Vandføringsberegninger

Gl. situationsplan

Grøftekort

Klagevejledning