Offentliggjort: 26. juli 2022

Klagefrist: 23. august 2022

NBL § 16 – Afslag efter naturbeskyttelsesloven til opstilling af jagttårne på matr.nr. 10r og 5f Sig By, Thorstrup.

Læs hele afgørelsen