Offentliggjort: 31. maj 2022

Klagefrist: 28. juni 2022

NBL § 16 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opfyldning af gamle fiskedamme på matr.nr. 10b Ålling By, Skovlund samt afslag på ansøgning om efterfølgende dispensation til skur og hønsehus opstillet på matr.nr. 5k Ålling By, Skovlund.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag