Offentliggjort: 28. april 2022

Klagefrist: 26. maj 2022

NBL § 3 og PL § 35 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at udvide en sø på ca. 400 m2 til ca. 900 m2 på matr.nr. 8h Hallum By, Kvong.

Læs hele afgørelsen