Borgermøde omhandlende udkast til lokalplan 17.10.L04 for udvidelsen af Outrup biogas og tilhørende projektansøgning

Borgermødet afholdes tirsdag d. 15. november fra kl. 18-20 på Borgerservice i Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde

Borgermødet vil omhandle den igangværende behandling af projektansøgningen samt udkastet til den nye lokalplan vedr. udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg, Outrup Biogas.

Udkast til lokalplanen og de tilhørende dokumenter kan findes via linket her.