Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at udvide en eksisterende sø

Tilladelse til at udvide en eksisterende sø på ca. 150 m2 med et udgravningsareal på ca. 250 m2 på matr.nr. 1a Galstho By, V. Starup.

Tilladelse