Offentliggjort: 23. november 2021 – 8:00
Klagefrist: 21. december 2021 – 23:59

NBL § 18 – Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af et roehus, en ungdyrstald, et udhæng og et befæstet areal inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen på matr.nr. 6e Biltoft By, Næsbjerg.

Se hele afgørelsen
Kortbilag

Opdateret

23. november 2021