Dispensation – Redningsvejen 67, 6830 Nr. Nebel

Offentliggjort: 12. november 2021 – 8:00
Klagefrist: 9. december 2021 – 23:59

NBL § 16 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af en tilbygning til sommerhus på matr.nr. 9aa Lønne Præstegård, Lønne.

Se hele dispensationen
Kortbilag