Offentliggjort: Den 5. januar 2022
Klagefrist: Den 2. februar 2022

NBL § 3 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til tilstandsændringer i beskyttet mose på matr.nr. 3fg Henne By, Henne.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag