Offentliggjort: 31. august 2022

Klagefrist: 28. september 2022

NBL § 3 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af en ca. 520 m2 stor sø på matr.nr. 4a Torbøl By, Outrup.

Læs hele afgørelsen