Fornyelsen af Kvong Vandværks indvindingstilladelse

Offentliggørelse: 24-10-2022
Hørringsfrist: 21-11-2022

Hermed sendes fornyelsen af Kvong Vandværks indvindingstilladelse i høring

Indvindingstilladelse (åbner nyt vindue)

Kortbilag 125.000 (åbner nyt vindue)

Kortbilag 110.000 (åbner nyt vindue)

VVM-screening (åbner nyt vindue)

Klagevejledning (åbner nyt vindue)