Forslag – Tillæg 8 til Spildevandsplan 2019-2029 trykledning i Varde og Årre Renseanlæg

Varde Byråd har den 31. maj 2022 besluttet at sende forslag til tillæg 8 til Spildevandsplan -2019-2029 i offentlig høring i 8 uger.

Tillægget har til formål at gøre det muligt at nedlægge Årre Renseanlæg og pumpe spildevandet til rensning på Renseanlæg Øst i Esbjerg Kommune. Samt at give mulighed for etablering af spildevandstrykledning fra Vestervænget til Varde Renseanlæg.

Tillægget danner det planmæssige grundlag for at DIN Forsyning A/S kan etablere de nødvendige ledningsanlæg i området.

Forslaget til ”Tillæg 8” kan ses på hjemmesiden fra den 5 juli 2022 til den 30. august 2022.

Hvis du har kommentarer til forslaget, skal du sende dem til Naturcenteret, Bytoften 2, 6800 Varde eller på mail: teknikogmiljo@varde.dk; att.: Mai-Britt Hemme.

Varde Kommune skal have modtaget eventuelle bemærkninger seneste den 30. august 2022.

Miljøscreening – Tillæg 7

Forslag – Tillæg 8