Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Ølgod-Skovlund

Varde Kommune sender hermed forslaget til indsatsplanen for OSD Ølgod-Skovlund mv. i offentlig høring.
Forslaget vil være i høring i 12 uger indtil den 18.11.2022.
Indsigelser og bemærkninger til indsatsplanen kan sendes til: Varde Kommune, Teknik og Miljø, www.teknik@varde.dk
Henvendelser kan ske til Marius Gronenberg, 79947469, magr@varde.dk i Varde Kommune.

Forslag Indsatsplan