Landzonetilladelse – Hustedvej 31, 6830 Nørre Nebel

Landzonetilladelse til etablering af folietunneler til gartneri- og landbrugsdrift

Hustedvej 31, 6830 Nørre Nebel, matr.nr. 5 b Dybvad Gde., Lunde

Landzonetilladelse (åbner i nyt vindue)

Klagefristen udløber 22.06.2022