Landzonetilladelse – matr.nr. 10q og 12f Ø. Vrøgum By, Ål.

Offentliggjort den 20. december 2021

Klagefrist den 17. januar 2022

PL § 35 – Tilladelse til anlæg af to søer

Se afgørelse med kortbilagene her