Landzonetilladelse – matr.nr. 15l Lydum By, Lydum

Offentliggjort den 21. december 2021

Klagefrist den 18. januar 2022

PL § 35 – Tilladelse til anlæg af to søer

Se afgørelse med kortbilagene her