Landzonetilladelse – matr.nr. 2l, 3a Stundsig By, Horne

Offentliggjort den 20. december 2021

Klagefrist den 17. januar 2022

PL § 35 – Tilladelse til anlæg af en sø

Se afgørelse med kortbilag her