Landzonetilladelse – matr.nr. 4d Hostrup By, Øse

Offentliggjort den 21. december 2021

Klagefrist er den 18. januar 2022

PL § 35 – Tilladelse til anlæg af en sø

Se afgørelse med kortbilag her