Landzonetilladelse og dispensation til bibeholdelse af pavillon til overnatning for 10 elever i 2 år

Gellerup Skolevej 10, 6800 Varde

Klagefristen udløber 19. september 2022

Tilladelse

Kortbilag