Landzonetilladelse – Slebsagervej 5, 6818 Årre

Offentliggjort: 13. december 2021

Klagefrist den: 10. januar 2022

PL § 35 – Tilladelse til at anlægge en sø

Se afgørelse med kortbilag her