Landzonetilladelse til opførelse af en gyllebeholder

Stilbjergvej 28, 6800 Varde, matr.nr. 2x Orten, Varde Jorder.

Offentliggjort 25.11.2022

Klagefristen udløber 23.12.2022

Se landzonetilladelse (åbner i nyt vindue)