Søndersøvej 21, 6854 Henne, matr.nr. 5 a Dyreby By, Henne

Klagefristen udløber den 14. december

Se Landzonetilladelse (åbner i nyt vindue)