Nedrivning af Frøsigvej 4, Ølgod, 6870 Ølgod, bygning 1

Nedrivning i høring

Varde Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af bygning 1 (stuehus til landbrugsejendom), Frøsigvej 4, 6870 Ølgod, matr. 5a, Lindbjerggård Hgd, Ølgod.

Bygning 1 Frøsigvej 4 er optaget i Kommuneplan 2021 med en bevaringsværdi på 4.

Jf. Kommuneplanen må en bygning der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, kun nedrives med tilladelse fra byrådet.

Jf. Bygningsfredningsloven §18. må en bevaringsværdig bygning, jf. §17, ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentlig bekendtgjort og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 ved nedlægge forbud mod nedrivningen.

Se SAVE-Bygningsregistreringen her.

Høringssvar indsendes pr. mail eller brev til Varde Kommune og skal være kommunen i hænde senest 12. oktober 2022.
Forsendelsen / mail mærkes tydeligt: Høringssvar vedr. ansøgning om nedrivning bygning 1, Frøsigvej 4, 6870 Ølgod.

Mail: planogby@varde.dk

Adresse: Varde Kommune, Plan og GIS, Bytoften 2, 6800 Varde