Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø samt udvide en eksisterende sø

Matr.nr. 12d Ø. Vrøgum By, Ål. Matriklen ligger 700 m syd for Jegum og 900
m øst for Øster Vrøgum.

Tilladelse